Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2003

Kvinnornas inflytande i den informella politiken

Gun Hedlund, lektor i statskunskap vid Örebro universitet har av Vetenskapsrådet tilldelats 750 000 kronor för det treåriga projektet “Governance – ett begrepp för genusforskningen?”

Med uttrycket “Governance” förstås hur dagens politiska styrning i ökad omfattning sker via nätverk där organisationer och näringsliv kommit att spela en mycket aktiv roll. Politiska beslut fattas inte bara på traditionella arenor såsom kommunfullmäktige. I stället fattas beslut i ökad utsträckning på andra arenor såsom olika nätverk mellan exempelvis en kommun och ett företag. I forskningen om Governance-begreppet uppfattas nätverkspolitiken och näringslivets inflytande i regel som något positivt. Ingemar Elander, docent i statskunskap vid Örebro universitet, har i olika sammanhang ifrågasatt denna positiva inställning och pekat på olika problem. Vilken legitimitet får denna typ av beslut och hur ska ansvar för besluten utkrävas när beslutsformerna blir mer informella?

Gun Hedlund ser också risken att det blir eliter som ingår i de nya nätverken och fattar besluten.
– När man talar om partnerskap finns det en risk att svaga grupper ställs utanför. Det är ju inte precis de hemlösas intressegrupper eller nätverk för ensamma mammor som bjuds in för att diskutera bostadsbyggande.

Gun Hedlund ska tillsammans med Ann-Sofie Lennqvist-Lindén, doktorand i statskunskap vid Örebro universitet, undersöka hur kvinnors inflytande i politiska beslut påverkas när politiken i ökad omfattning går från formella sammanhang till nätverkspolitik. För att undersöka detta kommer de kritiskt granska Governance-forskningen.
– Eventuellt bör man införa nya begrepp i Governance-forskningen och utveckla den så att den även inrymmer vad som händer med kvinnors makt och inflytande, säger Gun Hedlund.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Gun Hedlund på telefon 019-30 38 93.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera