Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2003

Ny kunskap om bakterie som orsakar svåra infektioner

Bakterien Pseudomonas aeruginosa är vanligt förekommande i vår omgivning och den kan orsaka svåra infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar. Charlotta Sundin presenterar i sin avhandling nya rön som kan användas för ett framtida vaccin.

Bland individer som lider av den genetiska sjukdomen cystisk fibrosis är en kronisk lunginfektion orsakad av P. aeruginosa den vanligaste dödsorsaken. Bakterien kan också orsaka svåra infektioner bland patienter med nedsatt immunförsvar på grund av brännskador, cancer eller AIDS. I samband med användning av kontaktlinser kan bakterien även ge allvarliga ögoninfektioner. När P. aeruginosa väl har etablerat en infektion är bakterien svår att bli av med eftersom den är resistent mot de vanligaste antibiotikapreparaten.

En viktig egenskap som ökar bakteriens sjukdomsframkallande förmåga är det så kallade typ III sekretionssystemet, ett injektionssystem som bakterien använder för att spruta in gifter in i våra celler. Dessa gifter, exoenzymer, kan orsaka svåra skador på de angripna cellerna.

I denna avhandling har typ III sekretionssystemet studerats närmare och resultaten visar att det aktiveras när bakterien kommer i nära kontakt med våra celler. Delar av systemet finns dock tillgängligt på bakteriens yta redan innan den binder till värdcellen. Detta skulle kunna utnyttjas i framtida vaccin för att blockera typ III sekretionssystemet. De injicerade gifterna överförs direkt från bakterien in i våra celler vilket försvårar att dessa upptäcks av för vårt immunförsvar.

Resultaten i avhandlingen visar också att det två gifterna, exoenzym S och exoenzym T, bryter ner de drabbade cellernas skelett. Nedbrytningen av cellskelettet leder slutligen till att cellerna kollapsar och dör, vilket orsakar inre skador hos de drabbade patienterna.

Fredagen den 28:e november försvarar Charlotta Sundin, institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Type III Secretion Mediated Translocation of Effector Exoenzymes by Pseudomonas aeruginosa
Svensk titel: Injektion av gifter via typ III sekretionssystemet hos bakterien Pseudomonas aeruginosa. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, Byggnad 6L, NUS
Fakultetsopponent: Professor Anthony Pugsley, Molecular Genetics Unit, Institut Pasteur, Paris, Frankrike.

Charlotta Sundin är född och uppvuxen i Luleå och har en Fil. Mag. i Molekylärbiologi från Umeå universitet och en examen från Biomedicinska forskarskolan vid Uppsala universitet. Forskningen har utförts vid institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet och institutionen för Medicinskt skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), NBC-skydd, Umeå.

Kontaktinformation
Charlotta Sundin nås på:
Tel: 090-10 68 38
E-post: charlotta.sundin@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera