24 november 2003

Gräs ersätter trä i pappersmassa

Rörflen kan användas istället för björk i massatillverkning för vissa pappersprodukter. Med en ny så kallad vårskördeteknik blir fiber från rörflen ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt alternativ till trämassa. Det visar Michael Finell vid SLU i sin avhandling.

Idag råder överproduktion av livsmedel inom EU, samtidigt som stora mängder björk importeras till pappersindustrin från Ryssland och Baltikum. Med andra ord finns det stora vinster att hämta om en del odlingsareal kan användas till att leverera fiberråvara i form av rörflen (Phalaris arundinacea) till massaindustrin.

Rörflen är ett flerårigt gräs och kan skördas under många år när det en gång är insått. Med en ny vårskördeteknik får gräset stå orört på fälten hela vintern och skördas först nästföljande vår. Det skördade gräset är då helt torrt, vilket möjliggör produktion, transport och lagring till låga kostnader. Michael Finell har framgångsrikt demonstrerat hela processen från gräs till papper i full skala och undersökt hur olika rörflensorter och processmetoder fungerar.

Gräsets fiberegenskaper varierar med jordmån och växtlokal. Fiberns kvalitet kan styras genom att grässorter väljs som är anpassade till miljön på odlingsplatsen. Ett stort innehåll av blad och bladslidor i skörden kan försämra massans kvalitet. Genom så kallad torrfraktionering, som innebär att växtmaterialet slås sönder i en skivkvarn, kan oönskade delar av gräset effektivt tas bort från stammen. De borttagna bladresterna har istället stort värde som biobränsle. Om den återstående torrfraktionerade råvaran sedan packas till bricketter, blir transporterna dubbelt så effektiva som transport av björkstockar med motsvarande fiberinnehåll.

Resultaten visar att rörflen kan användas till att producera högkvalitativ kortfibrig massa. Ren rörflensmassa kan användas till produkter som kontorspapper och white-top liner, ett tåligt och tryckbart papper som ofta används på till exempel papperskassar och kartongförpackningar.

Diplomingenjör Michael Finell disputerar fredagen den 21 november 2003 kl. 10.00 för vinnande av teknologie doktorsexamen. Avhandlingens titel är The use of reed canary-grass (Phalaris arundinacea) as a short fibre raw material for the pulp and paper industry. Opponent är Professor Ulf Germgård, institutionen för kemi, Karlstads universitet, Karlstad.
Plats: Samlingssalen, Röbäcksdalen, SLU, Umeå.

Kontaktinformation
Mer information: Michael.Finell@btk.slu.se
Tel. 090-786 94 96
Pressbilder: http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/2003/michael_finell/index.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera