Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2003

Viktiga minnefunktioner försämras först efter 60 års ålder

Ny forskning, i motsatts till tidigare, tyder på att minnet för självupplevda händelser (episodiskt minne) sätts ner först efter 60 års ålder. Det visar den avhandling Michael Rönnlund, institutionen för psykologi, Umeå universitet försvarar den 21 november.

Undersökningar inom ramen för Betulastudien, där man har uppmätt minnesförändringar hos ett stort antal umeåbor över en femårsperiod, tyder på att det episodiska minnet försämras först efter 60 års ålder. Detta står i motsats till tidigare forskning som ofta indikerar en nedsättning redan i tidig ålder (20-30 år).

Efter sextio år är minnesnedsättningen dock lika kraftig som man tidigare trott och den fortgår livet ut. Minne för generella fakta (semantiskt minne) förbättras å andra sidan något upp till ungefär 55 års ålder enligt resultaten av samma studie. Det semantiska minnet försämras i mindre uttalad omfattning än det episodiska minnet i hög ålder.

En orsak till att longitudinella analyser, som bygger på att man följer samma individer över tid, visar andra resultat än traditionella tvärsnittsanalyser, där man jämför grupper i olika ålder vid ett och samma mättillfälle, är att de tar hänsyn till generationsrelaterade effekter.

Studien visar att skolutbildningens längd är en faktor som gör att senare generationer presterar högre än tidigare generationer. Detta skapar ett falskt intryck av att yngre och medelålders individer skiljer sig åt i minne på grund av skillnader i ålder.

Resultaten visar vidare att test som kräver mindre resurser vid framplockning av minnen är mindre ålderskänsliga än de som kräver att man reproducerar information. Detta gäller både episodiskt och semantiskt minne.

Avhandling visar slutligen på att stöd för att koda in minnet i form av motorisk aktivitet förbättrar minnet hos både yngre och äldre. De äldre med minnesstöd uppnår liknande minnesbehållning som de yngsta i studierna när de senare kodar in samma information utan inkodningsstöd.

Fredagen den 21 november försvarar Michael Rönnlund, institutionen för psykologi, Umeå universitet sin avhandling med titeln Aspects of declarative memory functioning in adulthood: Cross-sectional and longitudinal studies. Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsalen, Norra Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är docent Elizabeth Maylor, Warwick University, Storbritannien.

E-publicering av avhandlingen finns på:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=146

Kontaktinformation
Michel Rönnlund nås på:
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Tel: 090-786 76 13
E-post: michael.ronnlund@psy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera