Tema

Ny forskarutbildning i demografi – unik för landet

Från början av 2004 återupptas forskarutbildningen i demografi vid Stockholms universitet.

Liksom tidigare har utbildningen en tvärvetenskaplig inriktning, även om demografiämnet numera är integrerat i Sociologiska institutionens verksamhet. En tvärvetenskaplig magisterkurs i demografi på 40 poäng ges nu för andra året i rad. Den utgör ett samarbete mellan fem samhällsvetenskapliga institutioner: sociologi, kulturgeografi, ekonomisk historia, nationalekonomi och statistik. Studenter med lämplig samhällsvetenskaplig bakgrund i t.ex. något av dessa fem ämnen är behöriga att söka till den nya forskarutbildningen, som syftar till att ge förmåga till självständig demografisk forskning ur skilda vetenskapliga perspektiv.

Demografiska faktorer ligger bakom många av dagens aktuella samhällsfrågor, både i i-land och i u-land. Befolkningstillväxt och migration har också varit viktiga drivkrafter i mänsklighetens historia under många årtusenden. Idag handlar ”befolkningsproblemen” i i-länderna framför allt om det låga barnafödandet och en allt äldre befolkning medan det för (vissa) u-länder mer handlar om en fortfarande alltför snabb befolkningstillväxt i kombination med begränsade resurser. Överbefolkning, mega-städer, miljöfrågor, upp- och nervända befolkningspyramider är bara några av de heta framtidsfrågor som har demografisk anknytning.

Den demografiska forskning som för närvarande bedrivs vid Sociologiska institutionen har sin tonvikt på modern familjedemografi, dvs. analyser av parbildning, giftermål, separationer, skilsmässor och barnafödande. Forskarutbildningen kommer dock att vara upplagd så att den ger en bred kompetens inom hela det demografiska fältet, inkluderande studier av sambandet mellan befolkningsutveckling och samhällsförändring, liksom betingelser för, och konsekvenser av, olika befolkningsprocesser (fruktsamhet, familjedynamik, dödlighet och migration).

För närmare information: kontakta professor Eva Bernhardt, e-post eva.bernhardt@sociology.su.se

Ny forskarutbildning i demografi – unik för landet

 lästid ~ 1 min