Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2003

Frukost med natur- och teknikvetenskap 25 nov kl 8.30

Tillsammans med morgonkaffet bjuder ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap på fördjupad statistik om årets fördelning av bidrag. Träffa två framstående forskare, ta del av resultaten från årets ansökningsomgång och kommande prioriteringar inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Huvudsekreterare Kåre Bremer presenterar statistik från årets ansökningsomgång. Hur mycket pengar fördelades inom naturvetenskap och teknikvetenskap? Var det fler kvinnliga sökanden än förra året? Vilka har utsetts till excellenta forskare? Kåre Bremer redogör också för ämnesrådets strategier och prioriteringar inför kommande år.

Om röntgenmetoder med tio gånger bättre upplösning än dagens metoder En av årets excellenta forskare, Hans Hertz, professor i fysik vid Kungliga tekniska högskolan, forskar om nya metoder som kan revolutionera röntgenområdet. Speciellt är han intresserad av nya kompakta röntgenkällor och deras tillämpningar. Resultaten kan få betydelse inom ett brett biomedicinskt område, från cellbiologisk mikroskopi till förbättrad klinisk diagnostik, men även för framtida metoder för tillverkning av integrerade kretsar.

Om nya rön om molns inverkan på klimatet
Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet, redovisar nya rön om hur små partiklar i luften, aerosoler, påverkar klimatet. Leck studerar det arktiska klimatsystemet för att få ökad kunskap om de processer som styr molnbildning och på sikt kunna förstå hur mänskliga aktiviteter påverkar klimatet.

Tid: 8.30-ca. 9.15. Frukost från 8.15.
Plats: Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm. Rum Linné.

Kontaktpersoner
Kåre Bremer, huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap Kare.Bremer@vr.se, 08-546 44 201, 0733-669 169

Camilla Jakobsson, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap Camilla.Jakobsson@vr.se, 08-546 44 336

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera