Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2003

Att mäta form

Projicerade fransar är en optisk, beröringsfri metod för att mäta 3D-form där man använder en videoprojektor och en videokamera.Föremål som är allt från en centimeter upp till flera meter stora kan mätas med en noggrannhet som vanligtvis är 10-100 mikrometer, i varje mätning får man fram cirka 1 miljon 3D-koordinater eller mätdatapunkter. Varje enskild mätning tar normalt mellan 5 och 20 sekunder, metoden är inte speciellt känslig för den omgivande miljön något som betyder att utrustningen kan ställas upp på ett bord eller liknande.

I doktorsavhandlingen Optical shape measurements using temporal phase unwrapping, med vilken Lars Kinell disputerar fredagen den 21 november, presenteras forskning som visar
att det är möjligt att bygga ett realtidssystem för mätning av form med denna metod.

Fördelen är att det då går att mäta formen på föremål som rör sig – vilket exempelvis betyder att man inom exempelvis bilindustrin inte behöver “stoppa bandet” för att kunna ta bilder på olika föremål.

I sin avhandling visar Lars Kinell också att det är möjligt att använda variationen i form för att sammanfoga data från olika vyer. Det gör man annars vanligen genom att använda markörer som sedan identifieras i de olika vyerna.

Vidare är det möjligt att jämföra den uppmätta geometriska formen med simulering av formningsprocesser etc.

Lämpliga områden för metoden är bilindustrin, olika typer av automation, kvalitetskontroll, så kallad reverse engineering, seende robotar och underhåll.

– Metoden kan till exempel vara en ersättning för eller komplement till koordinatmätmaskiner som är vanliga inom industrin. Vi har speciellt utvecklat metoden så att den ska passa små och medelstora företag, säger Lars Kinell.

Lars Kinell är född och uppvuxen i Västerås där han läste fyraårig teknisk linje med maskinteknisk inriktning på gymnasiet. 1992 började han läsa på Mälardalens högskola och 1995 inledde han sina studier till civilingenjör i Luleå och 1998 påbörjade han sin doktorandutbildning vid Avdelningen för experimentell mekanik. Lars är gift och har två barn, i samband med giftermålet år 2000 bytte han efternamn från Paulsson till Kinell.

Upplysningar: Lars Kinell, tel. 0920-49 22 51, lars.kinell@mt.luth.se eller informatör Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera