Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2003

78 nya svenska myggarter påträffade

Ny forskning visar att det finns avsevärt fler arter av svampmyggor i Sverige än vad som hittills varit känt.

Professor Frank Götmark vid Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet, och hans medarbetare har funnit så många som 78 helt nya arter för Sverige. Forskningsprojektet finansieras av Formas.

– Detta är sannolikt ett av de största tilläggen till den svenska faunan under senare årtionden, och visar att man med riktade insatser till låg kostnad snabbt kan förbättra kunskapen om Sveriges djur, säger Frank Götmark, som tillsammans med forskaren BjØrn Økland vid norska Skogforsk har analyserat materialet.

Totalt påträffade forskarna 250 arter av svampmyggor vid provtagningar i 15 skogar spridda över fem län i södra Sverige. En avancerad statistisk bearbetning av materialet visar att den lokala artrikedomen hos svampmyggor gynnas av hög nederbörd, liksom god tillgång på nyckelbiotoper av blandskogstyp. Död ved i kombination med vedsvampar och fuktighet verkar vara gynnsamt både för artrikedomen och larvutvecklingen hos myggorna.

– Denna och norska studier av svampmyggor tyder på att djurgruppen kan fungera som en indikator för viss typ av skog med höga naturvärden, säger Frank Götmark.

Före analysen var cirka 500 arter av svampmyggor kända i Sverige. Nu känner forskarna till 78 fler. Svampmyggorna tillhör gruppen tvåvingar och är helt ofarliga för människor då de inte sticks.

– I projektet kommer vi framgent att undersöka hur svampmyggor och andra djur och växter påverkas vid gallringar i skogen, tillägger Frank Götmark.

Kontaktinformation
Mer information kan ges av:
Thomas Gustafsson, vik. pressekreterare Formas, tel. 08-775 40 09, 073-642 32 88
e-post: thomas.gustafsson@formas.se

Professor Frank Götmark, forskningsledare: 031-773 36 50, 031- 88 34 36,
070- 2309315
e-post: frank.gotmark@zool.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera