Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2003

Mitthögskolan

Under informationsdagen på Mitthögskolan, Campus Östersund, den 19 november 2003, på temat “Skogen som råvara” ges många smakprov på den forskning som bedrivs. Bland annat presenteras nya rön som visar att trähus har en mer positiv påverkan på växthusgasbalansen än betonghus. Nya profiler på Mitthögskolan träder också fram. En av de dem är den världsberömde professorn i fiberbaserad materialteknik Tetsu Uesaka som berättar om sin forskning.

Totalt kommer det att hållas ett tjugotal föredrag av forskare på Mitthögskolan om aktuell forskning kring skog, trä, energi och fiber. Bland annat berättar professor Leif Gustavsson och doktorand Roger Sathre om miljöjämförelser mellan trähus och betonghus.

– Om man ser till hela livscykeln att producera hus har trähus en bättre växthusgasbalans, det vill säga mindre utsläpp av växthusgaser, än betonghus för de byggnader vi studerat. Men det är då viktigt att hyggesrester och annat träavfall används för att ersätta fossila bränslen, konstaterar Leif Gustavsson.

En helt färsk medarbetare på Mitthögskolan, som gör sitt första offentliga framträdande på informationsdagen, är Tetsu Uesaka. Han har precis tillträtt sin tjänst som professor i fiberbaserad materialteknik vid FSCN (Fiber Science Communication Network) på Mitthögskolan. Tetsu Uesaka tillhör en av världens ledande pappersfysiker. Att så är fallet bekräftas bland annat av att han erhöll det prestigefyllda Van der Akkerpriset 2003. Han har också genom åren fått en rad japanska utmärkelser. Tetsu Uesaka, 54 år, är född och uppvuxen i Japan. Han utbildade sig vid universitetet i Kyoto. De senaste tjugo åren har Tetsu Uesaka bott i Nordamerika. Där har han bland annat varit forskningschef på skogsindustriforskningsinstitutet Pulp and Paper Research Institute of Canada (PAPRICAN).

Skogsmarkens kemi är ett område som kommer att belysas ordentligt under dagen. En av Mitthögskolans skogskemister, som föreläser på informationsdagen, är doktorand Sara Holmström. Den 5 december ska hon försvara sin doktorsavhandling om sambanden mellan vittring av jorden och trädens upptag av mineralnäringsämnen.

– Under informationsdagen kommer vi bland annat att berätta senaste nytt från våra försök i Bispgården där vi ska askbehandla mark som inte är försurad. Positiva resultat från försök med att använda aska som konstruktionsmaterial i vägar kommer också att presenteras, berättar professor Ulla Lundström.

Förutom de lokala föredragshållarna kommer tre huvudtalare att från olika utgångspunkter ge sitt perspektiv på hur skogen bör nyttjas i framtiden. En fråga som är mycket avgörande för framtiden i Norrland. Dessa huvudtalare är SLU:s prorektor Torbjörn Fagerström, SkogsForsk:s vd Jan Fryk och Callans Trä:s vd Arvid Callans.

Informationsdagen “Skogen som råvara” – genomförs den 19 november 2003 kl. 10.00-16.30 på Mitthögskolan, Campus Östersund, Hus F, Sal F214,

Arrangörer är: Fibre Science and Communication Network (FSCN), Digital Printing Center (DPC) och Network for Process Intelligence (NPI) samt profilområdet Skogen som resurs.

Hela programmet hittar du på: www.mh.se/fscn

Kontaktinformation
Frågor om informationsdagen: Anna Haeggström, Mitthögskolan Tfn: 060-14 84 93 eller Bokning av intervjuer med föredragshållarna: Mikael Gulliksson, Mitthögskolan Tfn: 060-14 86 05, 070-514 527 5

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera