Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 november 2003

Ett fungerande benersättningsmaterial

Mineralet hydroxylapatit i kombination med benpulver kan användas för att bygga upp käkbenet, också vid östrogenbrist. Det visar den avhandling som Sven Öberg försvarar vid Umeå universitet den 28 november.

Inom käkkirurgin finns det ofta behov av att återuppbygga förlorat käkben, t.ex. för att ge fäste för de titanskruvar som bär upp konstgjorda tänder.

Avhandlingen visar att mineralet hydroxylapatit i form av korn eller i blockform kan vara användbart vid en sådan uppbyggnad av käkbenet. Kombinerat med ett benpulver kan mineralet öka benbildningen i både friskt ben och ben med östrogenbrist. För att fästa materialet på plats har limmet Tisseel® använts med gott resultat utan negativ inverkan på läkningen. Det noterades ingen skillnad mellan benbildningen i och omkring solitt (Alveograf®) eller poröst (Interpore 200®) mineral.

Benläkningen runt hydroxylapatitmaterial i blockform (Interpore 200®) studerades tillsammans med ett benpulver, s.k. autolyserat, antigenextraherat och allogent ben (AAA).

Detta benpulver framkallade extra mycket benbildning. Den benstimulerande förmågan hos AAA-pulvret fungerade också i ben med östrogenbrist. Kontakten mellan ben och titanskruvar blev också bättre när benpulvret användes vid insättandet av skruvarna.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för odontologi och har titeln Bone healing after implantation of bone substitute materials. Experimental studies in estrogen deficiency. Svensk titel: Benläkning efter implantation av benersättningsmedel. Experimentella studier vid östrogenbrist.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Betula, Byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Ulf Lekholm, Odontologiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
Sven Öberg är uppvuxen i Köpmanholmen, Västernorrlands län, och utbildad i Umeå, Han har varit verksam som tandläkare i Västerbotten och är idag käkkirurg och klinikchef vid käkkirurgiska kliniken, Tandläkarhögskolan, Umeå. Tel 090-785 61 16, 070-285 61 16, e-post sven.oberg@odont.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera