Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2003

Nytt instrument bedömer förflyttningar av patienter

Det tycks finnas skillnader i mäns och kvinnors sätt att lyfta. Därför bör man lägga större vikt vid människors individuella rörelsemönster både vid träning i arbetsteknik och när man studerar arbetsteknik som riskfaktor för besvär från rörelseorganen.

Det visar Katarina Kjellberg i sin avhandling Work Technique in Lifting and Patient Transfer Tasks. Inom ramen för avhandlingen har ett instrument, som bygger på videofilmning och observationer, för att bedöma förflyttningar av patienter utvecklats. Vårdpersonalens arbetsteknik bedöms avseende hur skonsam eller riskfylld den är för ryggen.

– Utbildning i förflyttningsteknik för vårdpersonal behöver utvärderas och här kan detta instrument vara till hjälp. Kunskaper om i vilken utsträckning man kan träna sig till en skonsammare arbetsteknik och om utbildning i arbetsteknik minskar risken att drabbas av ryggbesvär är bristfällig, säger Katarina Kjellberg.

Oftast är det standardiserade metoder som lärs ut vid utbildning i lyftteknik och i hur patienter bör förflyttas. Vid lyft av en låda var det stora skillnader mellan försökspersonernas rörelsemönster, trots att de fick instruktioner i enkla lyftmetoder. Det var också skillnader i mäns och kvinnors sätt att lyfta en låda. Detta tyder på att man bör lägga större vikt vid människors individuella rörelsemönster; dels vid träning i arbetsteknik, dels när man studerar arbetsteknik som riskfaktor för besvär från rörelseorganen.

Äldre vårdpersonal, personal med ländryggsbesvär, och manlig personal använde en mer riskfylld arbetsteknik vid förflyttningar av patienter jämfört med yngre personal, personal utan ryggbesvär och kvinnlig personal.

– Vi fann också ett samband mellan hur skonsam arbetsteknik vårdpersonalen använde och hur säkert och bekvämt patienterna upplevde förflyttningarna. Att vårdpersonalen använder en säker arbetsteknik vid patientförflyttningar kan betraktas som en aspekt av vårdkvalitet, säger Katarina Kjellberg.

För mer information kontakta:
Leg sjukgymnast/med lic Katarina Kjellberg, telefon: 08-619 67 15, 073-947 89 29, e-post: katarina.kjellberg@arbetslivsinstitutet.se

Handledare:
Professor Mats Hagberg, telefon: 031-343 81 11, e-post: mats.hagberg@ymk.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för yrkesmedicin
Avhandlingens titel: Work Technique in Lifting and Patient Transfer Tasks

Avhandlingen försvaras onsdagen den 3 december klockan 13.00, hörsalen Karl Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera