Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2003

Friskare kvinnor östrogenbehandlades – samband med lägre hjärtinfarktsfrekvens därför oklart

Kerstin Rödström vid Sahlgrenska akademin har tittat närmare på det samband som visar att östrogenbehandling mot klimakteriebesvär minskar risken för hjärtinfarkt. Resultaten i hennes avhandling tyder på att de kvinnor som fick östrogen hade mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt redan innan behandlingen började.

Flera observationsstudier har visat att kvinnor som behandlas med östrogen har upp till 50 procent mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt än de som inte behandlas. Distriktsläkare Kerstin Rödström, verksam vid avdelningen för allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin, ifrågasätter detta i sin avhandling.

Hon visar att de kvinnor som blivit behandlade med östrogen tillhörde en friskare grupp som hade mindre risk att drabbas av hjärtinfarkt redan innan behandlingsstarten. Kvinnorna tillhörde en högre socialgrupp och hade lägre blodtryck. Detta kan vara en av förklaringarna till resultaten i en stor amerikansk undersökning som visar att östrogen inte har tidigare förmodade hjärt-kärlskyddande effekt.

Hennes resultat är baserade på en befolkningsundersökning av kvinnor födda 1908, 1914, 1918, 1922 och 1930. Studien, som startade 1968, omfattar ett representativt urval av nästan 1 500 kvinnor i Göteborg. Uppföljning av studien har genomförts vid fyra olika tillfällen; 1974, 1980, 1992 och 2000.

Avhandlingen visar också att klimakteriet började tidigare hos de äldre kvinnorna i studien än de yngre. Dessa resultat är helt oberoende av faktorer som rökning, användning av p-piller, östrogenbehandling, antal födda barn och socialgrupp, faktorer som forskarna vet kan påverka tidpunkten för klimakteriets början. Sedan tidigare är det känt att rökning är det som mest påverkar klimakteriets start. Men även hos rökare ses en senareläggning av klimakteriet, även om den inträffar i genomsnitt 18 månader tidigare än hos kvinnor som inte röker.

För mer information kontakta:
Leg läkare Kerstin Rödström, telefon: 031-773 68 34, e-post: kerstin.rodstrom@allmed.gu.se

Handledare:
Professor Cecilia Björkelund, telefon: 031-773 68 32, e-post: cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för samhällsmedicin, avdelningen för allmänmedicin

Avhandlingens titel: Epidemiological Aspects of the Menopause

Avhandlingen försvaras fredagen den 21 november 2003 klockan 9.00, Arvid Wallgrens backe, hus 2, sal 2119, Göteborg

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera