Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2003

Den okände (?) grannen. Tysklandsrelaterad forskning i Sverige

Konferensen, arrangerad av Centrum för Tysklandsstudier vid Södertörns högskola, är den första i sitt slag i Sverige. Den ska stimulera pågående forskning om Tyskland i Sverige och om de Tysk-svenska relationerna samt skapa kontakter mellan forskare med denna inriktning. Konferensen den 20 – 22 november har redan samlat över 100 forskare från samhällsvetenskap och humaniora och är öppen för alla intresserade.

Ur programmet

Kulturkrock prostitution – Prostitutionsdebatter i Sverige och i Tyskland under 1990-talet. Susanne Dodillet, Göteborgs universitet: I få frågor är Europa så splittrat som i prostitutionspolitiken. I Sverige är det sedan 1999 olagligt att köpa sexuella tjänster. Sexköpslagen stiftades för att visa att prostitution är någonting som inte accepteras i Sverige. I oktober 2001 antog det tyska parlamentet en lag som godkänner prostitution som yrke. Både svenska och tyska politiker betraktar sin prostitutionslag som ett humanitärt sätt att bemöta fenomenet. Båda utgår från skilda samhällsanalyser, normer och värderingar när de diskuterar prostitutionsfrågan. Jag försöker att ge en inblick i några av dessa tankemönster.

Sjömän på stormigt hav – reaktioner på nazismen 1930-1950.
Martin Estvall, Växjö universitet: Bilden av Sveriges inställning till nazismen måste nyanseras. För att ifrågasätta den rådande bilden av samförstånd har Martin Estvall undersökt inställningen utanför de av tvång samarbetande partierna. Det omedelbara krossandet av fackföreningsrörelsen och den stora mängden mord på dess medlemmar som skedde i Tyskland vid Hitlers maktövertagande borde ha fått svenska fackförbund att reagera på ett helt annat sätt än de svenska arbetsgivarna.

Konferensen inleds redan den 20 november på Goethe Institutet bl a med en paneldiskussion klockan 17.30 på temat: Efter Irakkrisen och EU-konventet: Tyskland och Sverige i ett annorlunda Europa, i en annorlunda värld….
Deltagare: Bernd Henningsen, Universität Greifswald, Olav F. Knudsen, Södertörns högskola/Utrikespolitiska Institutet Stockholm, Karl Köhler, Deutsche Botschaft, Stockholm och Anders Mellbourn, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm.

Fullständigt konferensprogram med tider och platser finns på www.sh.se/ct

Kontaktinformation
Fredrik Strålind, projektsekreterare tel. 08- 608 48 76; e-post: fredrik.stralind@sh.se
Mai-Brith Schartau, Docent, universitetslektor,e-post mai-brith.schartau@sh.se
Helmut Müssener, professor emeritus, e-post: hmussener@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera