Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2003

Återuppbyggnad av Kinesiska Muren – Kinesisk säkerhetspolitik under början av 2000-talet

I denna avhandling analyserar författaren den kinesiska säkerhetsstrategins förändring under början av 2000-talet som en symbolisk “återuppbyggnad av den Kinesiska Muren”. Med en kombinerad analys av både idéer och materiella förhållanden, visar han hur kinesiska eliter har byggt upp den nationella säkerhetspolitiken på grundval av hur såväl den reella som den upplevda nationella makten ser ut, samt situationen i omvärlden.

Diskussionen i avhandlingen är indelad i tre avsnitt. I den första delen (Ideational Sources of the Chinese Security Strategy – Idemässiga källor till den kinesiska säkerhetsstrategin), analyserar författaren den miltärstrategiska traditionen samt Kinas nuvarande officiella identitet.

I den andra delen (Material Bases of the Chinese Security Strategy – Den materiella grunden för den kinesiska säkerhetsstrategin) behandlas den kinesiska uppfattningen om den nationella makten och den externa säkerhetssituationen.

Del tre visar den kinesiska säkerhetsstrategins mål och preferenser med hänsyn tagen till såväl idémässiga som materiella faktorer.

Sammanfattningsvis, förutsäger författaren att Kina mycket väl kan återuppstå som världsmakt. Med ett sådant antagande förutser författaren att den framtida kinesiska säkerhetsstrategin kan bli mer samarbetsinriktad med en djupare involvering i regionala och internationella säkerhetsinstitutioner.

Avhandlingens titel: Reconstructing the great wall. Chinese security strategy in the early 21st century
Avhandlingsförfattare: Tiejun Zhang, tel. 070-408 9587(bost.), 031-773 5927 (arb.)
e-post: tiejun.zhang@padrigu.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Docent Timo Kivimäki, Köpenhamn
Tid och plats för disputation: Måndagen den 24 november 2003 kl. 1015, sal 206, institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Brogatan 4, Göteborg

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera