Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2003

Mag-tarmsymtom vanliga hos njursjuka

Patienter med kronisk njursvikt har hög förekomst av mag-tarmsymtom, använder magsårsmediciner i stor utsträckning samt har ofta en störd funktion av magsäck och tunntarm. Det visar resultaten i en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Antalet dialyspatienter ökar för närvarande med fem procent per år. Samtidigt ökar läkemedelsförbrukningen i Sverige. De nya magsårsmedicinerna står för en stor andel, vilket leder till höga kostnader för samhället. Resultaten i avhandlingen kan leda till minskad förbrukning av dyra läkemedel som i många fall används på ett felaktigt sätt. Studien har också visat att möjliga mekanismer bakom den ökande förekomsten av mag-tarmsymtom. Denna kunskap kan leda till en mer riktad och effektiv läkemedelsbehandling.

I studien ingick trehundra patienter i Göteborg och Borås med kronisk njursvikt där de flesta fick dialysbehandling. Patienterna fyllde i olika frågeformulär rörande mag-tarmsymtom, livskvalitet och användning av magsårsmediciner. Mag-tarmsymtom och livskvalitet jämfördes med siffror från en tidigare studie av friska personer.

Förekomsten av mag-tarmsymtom hos patienterna med njurbesvär var hög och associerad till en nedsatt livskvalitet. Patienterna använde mycket magsårsmediciner. Användningen av dessa läkemedel var i stor utsträckning onödig och hade pågått under en längre tid. Det visade sig också att undersökningen av magsäcken var bristfällig innan läkemedelsbehandling påbörjades.

I studien undersöktes magsäckens och tunntarmens funktion hos totalt 61 njursjuka patienter och jämfördes med friska försökspersoner. Framförallt njursjuka män hade en för långsam tömning av magsäckens innehåll till tarmen. Denna var dock inte associerad till mag-tarmsymtomen. Tunntarmens rörelsemönster var förändrat hos de njursjuka patienterna och ett snabbare rörelsemönster kunde ses hos patienter med diarré. Vid en tunntarmsundersökning fann man dessutom en ökad förekomst av sjukdomsframkallande bakterier.

För mer information kontakta:
Leg läkare Hans Strid, telefon, hem: 0321-133 67
telefon, arbete: 033-616 10 00, e-post: hans@ueab.net

Handledare:
Docent Einar Björnsson, telefon: 031-342 34 29,
e-post: einar.bjornsson@medic.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för internmedicin

Avhandlingens titel: Gastrointestinal Symptoms in Chronic Renal Failure – Prevalence and Pathophysiological Mechanisms

Avhandlingen försvaras fredagen den 21 november klockan 13.00, aulan Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera