Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 november 2003

Invandrade kvinnors egenföretagande en väg till integration

Egenföretagande kan vara ett sätt för invandrade kvinnor att bli helt tillfredsställda och därmed integrerade i arbetslivet. Det visar Saeid Abbasian i en avhandling om invandrade kvinnoföretagare som i sitt slag är den första i Sverige som studerat just invandrade kvinnoföretagare som en separat kategori.

Invandrade kvinnor som startar på egen hand i Sverige är oftast de som har klassresurser såsom hög utbildning, längre arbetslivserfarenhet, egna sparpengar och humankapital, men också finns bland unga nyutexaminerade tjejer från gymnasium och högskolor. De startar eget av en rad strukturella och kulturella/personliga skäl.

Egenföretagande kan vara ett sätt för dem att bli helt tillfredsställda och därmed integrerade i arbetslivet. För att uppnå detta ska de bland annat lyckas starta eget inom det område som de utbildat sig för och skaffat sig arbetslivserfarenhet. Då känner kvinnorna sig mer nöjda med sitt företagande jämfört med dem som startar eget inom branscher som ligger långt ifrån deras kvalifikations- och kompetensområde. Tillgång till ett välfungerande socialt nätverk, framförallt kreditinstitutioner, är också viktiga faktorer för att invandrarkvinnorna ska känna sig integrerade.

Saeid Abbasian definierar i sin avhandling integrationen på två olika sätt: objektivt respektive subjektivt. Invandrade kvinnoföretagare är objektivt integrerade eftersom de har ett arbete, även om arbetet kan ligga långt ifrån deras egna kvalifikationer och meriter. De kan vara subjektivt integrerade om de ovan nämnda kriterierna uppfylls och kvinnorna uppfattar att arbetet motsvarar deras egna kvalifikationer, meriter och intressen.
Invandrade kvinnoföretagare är en speciell kategori i forskning kring egenföretagande. Hittills har forskning på egenföretagande antingen handlat om infödda svenska kvinnor och eller invandrare allmänt, framför allt män.

Abbasians avhandling väcker frågor om varför invandrade kvinnor startar eget. Vilka är de invandrade kvinnor som startar företag på egen hand? Hur kan egenföretagande leda till ökad integration i arbetslivet för dessa kvinnor?

Författare: Saeid Abbasian
Avhandlingens titel: Integration på egen hand: En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige
Institution: Kulturgeografiska institutionen
Disputationen äger rum fredag 21 november kl. 13.00 i Sal Minus, Gustavianum, Uppsala
Opponent är docent Sven Nordlund, Ekonomisk historiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Kontaktinformation
Vidare information: Saeid Abbasian kan nås på telefon 08-6196819 eller via e-post saeid.abbasian@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera