Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

“TWAR-bakterier” vanliga hos förskolebarn

Bakterien Chlamydia pneumoniae, även kallad TWAR, blev för tjugo år sedan delvis felaktigt utpekad för att orsaka den så kallade orienterarsjukan. Erik Normann konstaterar i sitt avhandlingsarbete att C. pneumoniae är relativt vanlig hos förskolebarn. Oftast orsakar dock bakterien bara lindrig sjukdom utan ytterligare hälsoeffekter de närmst följande åren.

Chlamydia pneumoniae är en relativt nyupptäckt bakterie som först gjorde sig känd som TWAR i samband med uppmärksammade dödsfall bland orienterare på 1980- och 90-talen. Resultaten av senare forskning talar dock emot att denna bakterie skulle ha varit den direkta orsaken till dödsfallen. Man har funnit att C. pneumoniae är en vanlig orsak till luftvägsinfektioner; främst lunginflammationer hos skolbarn och äldre personer. Inledningsvis föreföll C. pneumoniae vara ovanligt förekommande hos mindre barn. Bakterien är för närvarande främst intressant eftersom man noterat ett samband mellan åderförkalkning och infektioner med denna bakterie.

Resultaten i avhandlingen visar att C. pneumoniae ofta går att påvisa också hos barn i förskoleåldern. På olika daghem så varierade förekomsten av bakterien mellan 4 och 39 procent. Små barn som infekteras av bakterien blir oftast relativt lindrigt sjuka. En del infekterade barn uppvisar inga märkbara symptom och andra kan ha mer långvariga symptom. Man kunde i studien notera att bakterien oftare fanns hos modern än hos fadern till infekterade barn. I en delstudie så följdes barnen upp efter fyra år och resultaten från den studien kunde inte visa att barnen skulle ha varit mer sjuka efter infektion med C. pneumoniae. Barn som tidigare varit infekterade var vid uppföljningen i mindre omfattning allergiska mot pollen och pälsdjur. Något starkt samband mellan C. pneumoniae-infektion och astma gick inte att påvisa, men bakterien kan vara betydelsefull för vissa barn med astmasymptom.

Studierna grundar sig på undersökningar gjorda på olika barngrupper i Gävle och Stockholm. I Gävle studerades barn som sökte sjukhus på grund av luftvägsbesvär samt väsentligen friska daghemsbarn. Barnen i Stockholm ingår i en pågående studie rörande miljöfaktorer och astma.

Författare: Erik Normann
Avhandlingens titel: Chlamydia pneumoniae hos barn – epidemiologi och kliniks betydelse.
Institution: Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Disputationen äger rum fredag 14 november kl. 09.15 i Rosénsalen, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Opponent är docent Birger Trollfors, Avdelningen för pediatrik, Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Kontaktinformation
Vidare information: Erik Normann kan nås på telefon 018- 611 55 83 eller via e-post erik.normann@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera