Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

Medicinsk teknik visas upp

Onsdagen den 12 november arrangerar Centrum för medicinsk teknik och fysik vid Umeå universitet en workshop. Med hjälp av praktiska demonstrationer kommer spännande forskningsprojekt att visas upp.

Umeå universitets satsning på medicinsk teknik sker i nära samarbete med Västerbottens läns landsting. Målet är metoder, produkter och tjänster för bättre och säkrare sjukvård.

Medicinsk teknik är en bransch och ett forskningsfält där utvecklingen går mycket snabbt. I Centrum för medicinsk teknik, CMTF, ingår för närvarande 10 forskningsprojekt som kommer att presenteras och demonstreras onsdagen den 15 november, klockan 14.30. Fyra av dessa projekt är:

• Resonanssensorer – ny metod för att mäta ögontryck
Med hjälp av piezoelektriska resonanssensorer ska undersökningar av ögontryck bli snabbare och mer bekväma för patienterna. Patent finns och företaget BioResonator AB har bildats för att utveckla och marknadsföra sensorer och diagnostiska system inom hälso- och sjukvårdsmarknaden.

• Taktil video – ett hjälpmedel för navigering
Målet med projektet är att hjälpa blinda och seende som söker utökad visuell information. Viktig information från videosignaler överförs till ett aktuatorsystem. Ett mönster som kan avkännas med fingertoppen bildas och hjärnan översätter mönstret till en medveten bild. Två patent har tagits på tekniken och i år har företaget VideoAkt AB bildats.

• Mätning av muskelaktivitet
För att mäta muskelaktivitet används i dag nästan uteslutande nål-EMG. Genom att använda multielektrod yt-EMG kan man få den viktigaste informationen om muskelns struktur och funktion utan nålstick, d v s icke-invasivt. På det här sättet möjliggörs smärtfria och enklare mätningar.

• Att ställa diagnos utan nålstick
Projektet går ut på att utveckla objektiva, icke-invasiva och snabba diagnosredskap för att tidigt upptäcka patologiska hudförändringar. Målet är också att ta fram användarvänliga instrument som kan användas på vårdcentraler. Forskarna har tagit ett patent och samarbetar med företag kring sina idéer.

Det övergripande temat för workshopen handlar om hur forskare kan etablera sina resultat på hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Program:
13.00 Presentation av CMTF, Olof Lindahl
13.15 Innovationsutveckling, Jan Olsson Uminova Innovation
13.30 Patent i praktiken, Barbro Renkel Uminova Innovation
13.45 Finansieringsfrågor, Kurt Strömgren Uminova Innovation
14.00 Fika
14.30 Posterutställning och demonstrationer av projekten inom CMTF
16.45 Avslutning
Tid: Onsdag den 12 november kl 14.30
Plats: Uminova Science Park, Tvistevägen 48

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Olof Lindahl, föreståndare för Centrum för medicinsk teknik och fysik
Telefon: 090-786 99 42, 070-609 04 14
E-post: olof.lindahl@tfe.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera