Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

Informationsteknologi, demokrati och kön

Under tre dagar i mitten av november samlas forskare från olika håll i världen för att bland annat diskutera hur det är möjligt att utveckla hållbara och ansvarstagande teknologier där frågor som demokrati och kön är en av utgångspunkterna.

Konferensen har ett antal teman; som exempelvis integrering av feministiska perspektiv i forskning och teknologi samt informationsteknologin i vardagen.

Information Technology, Transnational Democracy and Gender (ITDG) är ett nordiskt, baltiskt och ryskt forskar- och forskarutbildningsnätverk, finansierat av Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFa), som under fem år organiserat vetenskapliga möten kring frågor som rör informationsteknologi, demokrati och kön.

Under de olika aktiviteter som nätverket arrangerat under åren har en fråga ständigt återkommit i forskningen: Hur ska hållbara förändringar och teknologier skapas där demokrati och jämlikhet är självklarheter?

Den konferens som Avdelningen för genus och teknik vid Luleå tekniska universitet arrangerar den 14-16 november har sin utgångspunkt i de frågor och diskussioner som det fokuserats på under tidigare workshops och konferenser.

Nästan 30 vetenskapliga artiklar kommer att presenteras och diskuteras parallellt under de tre konferensdagarna, dessutom är ett antal föreläsare inbjudna. Linnéa Axelsson från Stilla förlag och skrifter i Umeå är en av dem, andra är Catherine Egeland från Bergens universitet i Norge, Joan Greenbaum från City University of New York och Lena Trojer från Blekinge tekniska högskola.

Medias representanter hälsas varmt välkomna till konferensen, hela programmet (som uppdateras kontinuerligt) inklusive namn på föreläsare, tider och annan rent praktisk information, finns på www.luth.se/depts/arb/genus_tekn/ITDGconferencelulea.htm

Upplysningar: Mari Runardotter, tel. 0920-49 30 35, mari.runardotter@arb.luth.se Christina Mörtberg, tel. 0920-49 21 17, christina.mortberg@arb.luth.se eller Rebecka Näslund, tel. 0920-49 30 24, rebecka.naslund@arbt.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera