Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 november 2003

Flyt bort stress och smärta

Att flyta viktlöst och låta hjärnan vila från omgivningens ljud och ljus kan minska stress och smärta samt öka kreativiteten. Det visar Anette Kjellgrens doktorsavhandling i psykologi, där floatingens effekter på vår hälsa står i fokus.

Att stängas in i en ljud- och ljusisolerad saltvattentank kan kanske låta otäckt, men floating uppfattas oftast som något väldigt skönt och behagligt. I floatingtankens varma mörker och tystnad får varje enskild muskel och organ i kroppen vila fullständigt. Anette Kjellgren, doktorand i psykologi och verksam vid Human Performance vid Karlstads universitet, har studerat floatingens effekter på vår hälsa. Hennes doktorsavhandling visar att floating kan leda till minskad stress och smärta samt till ökad kreativitet.

Anette Kjellgren har bland annat undersökt en grupp patienter med kroniska smärtor i rygg och nacke. Under tre veckor fick de genomgå mellan nio och tio flytbehandlingar på 45 minuter vardera. Resultaten är slående. Patienternas dagliga smärtor minskade betydligt, liksom deras depression och ångest. Samtidigt blev de gladare och fick lättare att somna på kvällarna. Undersökningar visade också att de stressrelaterade hormonerna minskade.

– Floating ger en mycket djup och välgörande avslappning och är ett billigt och effektivt sätt att minska stress och smärta. Det ger inga biverkningar och hittills finns inga negativa resultat dokumenterade, berättar Anette Kjellgren.

Hennes studie visar även att floating ger en ökad kreativitet. Redan efter en stund i tanken ökar mängden nya och originella idéer. Däremot minskar den logiska förmågan. Detta tror forskarna beror på att aktiviteten minskar i den vänstra logiska sidan av hjärnan, samtidigt som aktiviteten i den högra kreativa sidan ökar, då man ligger i flyttanken.

– Många upplever att de hamnar i ett behagligt tillstånd mellan dröm och vakenhet. De flesta tycker även att det är väldigt positivt att i lugn och ro få vara ensam, att få tänka sina egna tankar och känna sina egna känslor.

Karlstads universitet och Human Performance är ledande i Europa med sin forskning om floating. Här finns också ett av Europas finaste flytlabb, med tre ultramoderna flyttankar. De artiklar som Anette Kjellgrens avhandling består av har alla publicerats i ledande vetenskapstidskrifter.

– Jag hoppas att flyttankar så småningom ska börja användas i sjukvården för att lindra långvarig smärta och för att minska stress. Jag har också en vision om att kombinera floating med terapi. Jag tror att det skulle underlätta och förkorta själva terapiförloppet om patienterna först fick flyta.

Den 21 november försvarar Anette Kjellgren sin avhandling vid Göteborgs universitet, där hon är inskriven som doktorand. Hon kommer därefter att fortsätta sin forskning om floating vid Karlstads universitet.

Hennes avhandling “The Experience of floating-REST (Restricted Environmental Stimulation Technique): Consciousness, Creativity, Subjective Stress and Pain” kan beställas från Ann Backlund, Göteborgs universitet, tfn 031-773 16 37, e-post ann.backlund@psy.gu.se

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anette Kjellgren, tfn 054-700 21 73 eller 0709-63 16 20, e-post Anette.Kjellgren@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera