Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2003

Seminarium om organdonation

Etikrådet på Karolinska Sjukhuset anordnar regelbundet öppna seminarier om aktuella etiska frågor. På onsdag den 12 nov diskuteras de etiska problemen man ställs inför vid ett beslut om organdonation.

Tid: Onsdag 12 november klockan 13.00 – 16.00
Plats: Nanna Svartz auditorium, stora aulan i Karolinska Sjukhuset.

Program:
13.00 Inledning Johan Frostegård, moderator, docent vid KI, överläkare och etikombud på KS.

13.10 Etiska och juridiska frågor som diskuteras i Sverige och i vår omvärld. Håkan Gäbel, docent i transplantationskirurgi och sakkunnig i transplantationsfrågor vid Socialstyrelsen.

13.35 Hur många möjliga donatorer finns det? Är det ett dilemma för IVA eller för alla? Anders Nydahl, verksamhetschef och överläkare på Organisationen för Organdonation Mellansverige (OFO).

14.00 Om levande givare vid organtransplantation. Ingela Fehrman Ekholm, överläkare på Sophiahemmets dialysavdelning.

14.25 – 14.40 Att ta ställning för donation åt en närstående. Anna Eriksson, donatoranhörig och Maria Söderkvist, donationsspecialiserad sjuksköterska, NIVA, KS.

Paus 14.40-15.05

15.05 Tillsammans ska vi rädda liv. Om att få fler människor att göra sin vilja känd. Bo Alm, projektledare för LIVSVIKTIGT, Landstingsförbundets nationella arbete för organ- och vävnadsdonation.

15.30 – 16.00 Paneldiskussion

Kontaktinformation
För mer information kontakta Marie Chenik, etiksamordnare,
telefon 08-517 717 03, mobil 073-978 91 95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera