Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 november 2003

Ny resurssnål metod underlättar felsökning i datasystem

Felsökning i komplexa datorsystem är ett resurs- och tidskrävande arbete. Ett nytt sätt som anger dellösningar på problemet presenteras i licentiatavhandlingen “Recording for Replay”, skriven av Joel Huselius, doktorand vid Institutionen för Datavetenskap, Mälardalens högskola.

Felsökning kräver ofta att man repeterar experiment, vilket endast är möjligt om systemets beteende är möjligt att reproducera. Eftersom parallella och/eller realtidssystem normalt inte kan garantera detta krävs en speciell lösning. Record/replay är en ofta använd metod vilken fungerar ungefär som en videobandspelare. Man spelar först in en referenskörning av systemet, data från denna används sedan för att återskapa körningen om och om igen.

En nackdel med denna lösning är dock att resursåtgången för att spela in en programkörning är stor, både vad det gäller minnes- och tidsåtgång. En lösning är att använda ögonblicksbilder, s.k. checkpoints, för att slippa spara inspelningar som omfattar hela systemets programkörningstid (vilken kan vara dagar, till och med år). Detta arbete använder icke-kompletta checkpoints för att ytterligare minska minnesåtgången vid inspelning. Genom att från checkpoints utesluta de element som kan beräknas på andra sätt kan resurser sparas. Detta leder dock till ett behov av nya metoder för att starta återuppspelningen av systemet.

– Avhandlingen presenterar en sådan metod som fungerar genom att behandla varje delprocess för sig. Genom en fallstudie i industrin visas att metoden verkligen kan få ett återstartat system att se ut som referenskörningen, säger Joel Huselius.

Det visar sig dock att användandet av metoden kräver nya dynamiska metoder för att hantera minnesutrymmet där inspelat data lagras. Utan en sådan metod kan inga garantier ges för att körningen kan återskapas. Metoden måste ha en konstant körningstid, annars blir systemet svårtestat. Avhandlingen presenterar en sådan dynamisk metod med konstant programkörningstid. Dessutom visas i en utvärdering att metoden ger bättre resultat i sporadiska realtidssystem än statiska metoder.

Avhandlingen läggs fram måndag 10/11 kl 13.00, Mälardalens högskola, Sal V226, Vargens Vret, Västerås. Opponent är Peter Fritzson, professor, Linköpings universitet.
Huvudhandledare är professor Hans Hansson, Institutionen för Datateknik, Mälardalens högskola.

Joel Huselius nås på 021-10 70 47, 070-669 89 66, joel.huselius@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera