Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2003

Ny kunskap om spridning av parasitsjukdom

Chagas sjukdom är obotlig och orsakar stort lidande bland de fattiga i Latinamerika. Vaccin saknas och behandlingen inriktas främst på bekämpning av de skinnbaggar som överför smittan. Carlota Monroys avhandling ger ny kunskap som förbättrar möjligheterna att begränsa sjukdomens spridning.

Chagas sjukdom, som är besläktad med den mer kända sömnsjukan i Afrika, är en av de vanligaste insektsöverförda sjukdomarna i Latinamerika. Enligt Världsbanken är det den fjärde viktigaste parasitsjukdomen, eftersom den förorsakar permanent invaliditet och är dödlig eftersom den leder till förstoring av inre organ, bland annat av mag- och tarmkanalen samt hjärtat. Det finns för närvarande inget vaccin mot Chagas sjukdom och ingen tillfredställande behandling. Det förebyggande arbetet handlar om att kontrollera den smittspridande insekten, vektorn, med insekticider. Vektorerna är olika skinnbaggsarter som får i sig den encelliga parasiten, en protozo av släktet Trypanosoma, när de suger blod av smittade människor eller däggdjur nattetid. Parasiten utvecklas sedan i tarmkanalen. Via skinnbaggens avföring gnuggas smittan in i bettstället när personen kliar sig på insektsbettet.

Det är framför allt fattiga som drabbas eftersom insekten trivs i dåliga bostäder med grova väggar och blad- eller halmtäckta tak. Carlota Monroy, själv från Guatemala och hängivet engagerad i kampen mot denna sjukdom, har under sitt avhandlingsarbete studerat förekomst och ekologi hos fyra olika vektorarter. Hon har också undersökt hur överföringen av smittan sker och vilka faktorer som påverkar möjligheten att kontrollera vektorerna.

I avhandlingen visar Carlota Monroy att vektorerna föredrar nordväggen och föreslår därför att insektsbekämpningen framför allt inriktas på husens norrsidor. Hon visar också att kalkning i syfte att jämna till väggarna minskar angreppen. En av vektorarterna, Triatoma dimidiata, visade sig svår att bekämpa eftersom den trivs i många miljöer, både i hus, nära hus samt i skogsmiljöer. Avhandlingens beskrivning av skinnbaggarnas säsongsbundna migration kan dock förbättra möjligheterna att bekämpa även denna art, och därmed Chagas sjukdom.

Namn: Carlota Monroy
Avhandlingens titel: Ecology and Control of Triatomine (Hemiptera: Reduviidae) Vectors of Chagas Disease in Guatemala, Central America
Institution: Institutionen för evolutionsbiologi
Opponent: Professor Chris Curtis, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London
Disputationen äger rum: Tisdagen 25 november, kl. 13.00 i Ekmansalen på Evolutionsbiologiskt centrum.

Kontaktinformation
Carlota Monroy kan nås via e-post Carlota.Monroy@ebc.uu.se (på engelska!) eller via hennes handledare professor Thomas Jaenson, 018-471 6472, e-post: Thomas.Jaenson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera