Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2003

Ny professor – expert i utvärdering

Ove Karlsson har utnämnts till professor i pedagogik med inriktning mot utvärderingsforskning vid Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap vid Mälardalens högskola.

Ove Karlsson kom till Eskilstuna i början av 1970-talet och arbetade i kommunen på olika befattningar inom socialtjänsten. Akademiska studier i slutet av 70-talet resulterade i en fil.kand. inom offentlig administration, vetenskapsfilosofi och pedagogik.

Ove Karlsson har varit engagerad i flera omfattande utvärderingsuppdrag inom utbildningsområdet och har bland annat skrivit boken “Förskolan – 80-talets viktigaste skola” tillsammans med Alva Myrdal.

1990 fick han en doktorandtjänst vid Lärarhögskolan i Sthlm och sedan följde forskarutbildning vid bland annat Colorado University. 1995 disputerade han med avhandlingen “Att utvärdera – mot vad? Om kriterieproblemet vid intressentutvärdering”. Parallellt med sin forskarutbildning deltog han i starten av Centrum för välfärdsforskning vid Mälardalens högskola. 1995 anställdes han som lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola och blev 2002 utnämnd till docent vid Stockholms universitet.

Förutom sitt arbete med undervisning, är han idag prodekanus i fakultetsnämnden för Humaniora, Samhälls- och Vårdvetenskap och ledamot i lärarförslagsnämnden vid Mälardalens högskola. Han bedriver egen forskning kring utvärdering, lärande och demokrati och har ett omfattande internationellt nätverk inom utvärderingsforskning. Han har ett etablerat samarbete med Utbildningspolitiska institutet (UPI) i Uppsala och har även startat ett utvecklingsarbete vid Mälardalens högskola kring forskning om högskolepedagogik.

Ove Karlsson är en av de drivande i starten av Mälardalens utvärderingsakademi/ Mälardalen Evaluation Akademy (MEA), som är ett nätverk för forskare från olika ämnen och institutioner vid Mälardalens högskola och andra lärosäten. Under hösten kommer ett antal seminarier att genomföras och en hemsida som presenterar deras forskning att starta.

Kontaktinformation
Ove Karlsson nås på tel 016-15 34 56, e-post ove.karlsson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera