Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 oktober 2003

Ny forskning om astrogliaceller kan ge bättre behandling för blodproppspatienter och diabetiker

Trots att astrogliacellen är den vanligaste cellen i centrala nervsystemet vet forskarna ganska lite om dess funktioner. I en avhandling från Sahlgrenska akademin presenteras ny kunskap om astrogliacellens uppgifter. Forskningen kan på sikt leda till effektivare behandlingsmetoder för såväl blodproppspatienter som diabetiker.

Skador i det centrala nervsystemet orsakar ett oersättligt bortfall av nervceller. Forskarna vet ännu inte varför döda nervceller inte återbildas och därför saknas idag effektiv behandling både för patienter som blir blinda som följd av diabetes och patienter som drabbas av blodpropp i hjärnan. Forskarna vet att astrogliacellerna i samband med skada på det centrala nervsystemet bildar ärrvävnad för att avgränsa skadeområdet, men det har varit svårt att avgöra hur denna process påverkar skadan.

I genetiskt modifierade möss, där ärrbildningsprocessen saknas, visas att astrogliacellerna är viktiga för att skydda nervceller efter en blodpropp i hjärnan. Avhandlingens resultat antyder att astrogliacellernas ärrbildningsprocess har en skyddande effekt i det initiala skedet av skadan, medan ärrvävnad som bildas vid senare tidpunkt kan förhindra nervcellåterväxten. Ytterligare forskning på astrogliacellernas funktioner under skada är av stor vikt och har potential att resultera i utveckling av effektiva läkemedel mot följder av skador på centrala nervsystemet.

Många diabetiker drabbas av försämrad syn och blir blinda eftersom blodkärlen och astrogliacellerna i näthinnan förändras. Astrogliacellerna frisätter en förhöjd halt av en blodkärlsbildande tillväxtfaktor som gör att kärl växer in i områden där de inte ska finnas. I avhandlingen visas att kärlutvecklingen under normaltillstånd sker genom att kärlen guidas via ett speciellt mönster av en blodkärlsbildande tillväxtfaktor som astrogliacellerna lägger ut i omgivningen. Vid tillstånd som liknar näthinneförändringar förändras detta speciella mönster. Genom att förhindra förändringen hämmas även den skadliga blodkärlsbildningen. Denna kunskap har stor betydelse för förståelsen av hur blodkärlsbildningsprocessen går till samt pekar på nya angreppssätt för utveckling av blodkärlshämmande läkemedel.

För mer information kontakta:
Fil mag Andrea Lundkvist, telefon: 031-773 34 72, mobiltelefon, 070-942 61 64, e-post: andrea.lundkvist@medkem.gu.se

Handledare:
Docent Milos Pekny, telefon: 031-773 32 69, e-post: milos.pekny@medkem.gu.se

Professor Christer Betsholtz, telefon: 031-773 34 60, e-post: christer.betsholtz@medkem.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen medicinsk och fysiologisk kemi

Avhandlingens titel: The Importance of Astroglial Cells in Ischemia, Regeneration and Angiogenesis
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera