Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2003

Ny Ekonomihögskola vid Mälardalens högskola

Mälardalens högskola inrättar från och med 1 november 2003 Ekonomihögskolan som blir en av landets största forsknings- och utbildningsinstitutioner inom sitt område.

Med inrättandet av Ekonomihögskolan tas ett viktigt steg att profilera verksamheten såväl inom landet som internationellt. Målet är att etablera Ekonomihögskolan som en institution med stark förankring i det regionala näringslivet och det lokala samhället i en internationell miljö. Vidare kommer Ekonomihögskolan att bygga koalitioner med ett antal internationellt välrenommerade universitet samt utveckla goda samarbeten med några av de svenska universiteten.

– Bildandet av Ekonomihögskolan är ett led i att stärka identiteten och profilera verksamheten. Både forskarutbildning och grundutbildning kommer att hålla en hög internationell standard med god bredd och en hel del intressanta specialiteter, säger prefekt Göran Bryding.

Den nya Ekonomihögskolan, med den engelska beteckningen School of Business, får drygt 4 000 studenter och 100 anställda, varav 12 professorer och 25 doktorander. Enligt rektor Magnus Söderström är bildandet av Ekonomihögskolan ett viktigt strategiskt beslut.

– Ekonomihögskolan är en sammanhållen utbildnings- och forskningsmiljö med hög standard vilket stärker högskolans arbete med att erhålla vetenskapsområde för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap, påpekar Magnus Söderström.

Den nya Ekonomihögskolan kommer att invigas den 5 december 2003.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Göran Bryding, prefekt, tel 021-10 14 63 eller 070-689 17 20.
Magnus Söderström, rektor, tel 021-10 13 55.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera