Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 oktober 2003

Design som konstnärlig genre

I dag finns ett stort allmänt intresse för design och politiska krafter satsar på området. Under 1990-talet har dock en relativt stor del av den svenska designdiskussionen förts av företagsekonomer och ett framträdande drag har varit synen på design som ett ekonomiskt konkurrensmedel. Den här kopplingen kan ge en tämligen kallsinnig syn på design. Sara Kristofferssons avhandling bygger på uppfattningen att design är en konstnärlig genre som både speglar och påverkar samhället.

Design kan med andra ord handla om helt andra aspekter än ekonomiska. Antidesignrörelsen och Memphis är två utpräglade exempel på det. När den italienska gruppen Memphis visade sin kollektion i Milano år 1981 skrämde man slag på stora delar av designvärlden. Gruppens objekt var en både skoningslös och underhållande knockout på hela den moderna, rationalistiska designhistorien. Och det skandalösa Memphis blev snabbt de stora inredningsmagasinens hetaste utvik. Massmedia längtade efter glamourösa formgivningsstjärnor och Memphis presenterades vanligtvis som en “overnight success”.

Sara Kristoffersson betraktar i sin avhandling dock inte Memphis som en tom provokation utan som ett slags fortsättning av den italienska designrörelsen som startade i mitten av 1960-talet. Under detta decennium växte radikala arkitektur- och designgrupper fram som förenades i ett kritiskt och konceptuellt förhållningssätt. Som fiender såg man materialismen, rationalismen och estetiskt insnöade stadsplanerare. De unga arkitekterna och formgivarna ifrågasatte helt enkelt centrala grundstenar och villkor inom arkitektur och design.

Memphis bildades av den italienska arkitekten Ettore Sottsass. Fram till 1988, då gruppen upplöstes, producerades över trehundra objekt av olika slag: möbler, textilier, keramik, glas, porslin, silver, armaturer och klockor av drygt sextio formgivare från en rad länder.

Flera föremål har en egensinnig form och många objekt föreställer saker och företeelser bortom den praktiska funktionen. Att blott förklara Memphis som en radikal motsats till en funktionalistisk typ av design är dock både grunt och ensidigt. I undersökningen studeras Memphis design i relation till den italienska antidesignrörelsen, en rörelse som utgjordes av en lång rad radikala design- och arkitektgrupper som verkade under 1960- och 70-talet.

Memphis och antidesignrörelsens objekt liknar inte nödvändigtvis varandra men en gemensam nämnare är att man inom båda företeelserna problematiserat designbegreppets innebörd. Avhandlingens syfte är att undersöka Memphis och antidesignrörelsen med ett fokus riktat på just förhållningssätt och idéer. I studien diskuteras innebörder hos verken: de betydelser, värderingar och utsagor som förmedlas.

Avhandlingens titel: Memphis och den italienska antidesignrörelsen.
Disputationen äger rum fredagen den 31 oktober 2003 kl. 13.15
Opponent: Dr. phil. Jorun Veiteberg
Wallenstamsalen, Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg
Närmare upplysningar kan fås av Sara Kristoffersson, tel. 08-641 08 49 (hem),
mobiltel. 0704-19 79 07, e-post dennisochsara@tele2.se

Kontaktinformation
Barbro Ryder Liljegren
Informationsssekreterare
Humanistiska fakultetskansliet
Box 200
SE 405 30 GÖTEBORG Sweden
tel 031-773 4865
fax 031 773 1144
e-post: Barbro.Ryder@hum.gu.se
hemsida: www.hum.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera