Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2003

Magisterutbildning i optometri

En ny optikerutbildning planeras nu vid Karolinska Institutet där en gemensam 3-årig (120p) utbildning på kandidatnivå ska kunna byggas på med ett års studier (40p) med specialinriktning mot optometri.

Optikerutbildningen vid Karolinska Institutet har sedan en tid utrett möjligheterna att erbjuda en magisterutbildning inom huvudämnet optometri. Ett förslag om detta har nu varit ute på remiss och granskats av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet. Styrelsen anser att det är angeläget att genomföra och har därför uppdragit åt programnämnden för optikerutbildning att ta fram en ny utbildningsplan.

Enligt förslaget ska en gemensam 3-årig (120p) utbildning på kandidatnivå kunna byggas på med ett års studier (40p) med specialinriktning, som ger kompetens att ansöka om magisterexamen i optometri. Det sista året ska då vara inriktat mot oftalmologisk optik, visuell optik, optometri-oftalmologi, ortoptik eller synrehabilitering.

Den 3-åriga utbildningen planeras ske inom ramen för Karolinska Institutets programutbildningar medan det fjärde året planeras ske inom ramen för fristående kurser.

Utbildningen enligt den nya läroplanen beräknas kunna starta höstterminen 2004 med samma antal studieplatser som idag, 50 stycken. Styrelsen kommer dock att verka för att ett ökat antal platser erbjuds under följande år.

Ytterligare upplysningar lämnas av professor Per Söderberg, Styrelsen för utbildning, Karolinska Institutet, tel 08-672 3098

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera