Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2003

Lunds Fernströmpristagare utsedd

Angela Cenci-Nilsson, neurobiolog och Parkinsonforskare, har utsetts till Lunds universitets mottagare av Erik H Fernströms pris till “yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”. Priset delas ut till en forskare vid varje medicinsk fakultet i landet, med en prissumma på 100 000 kr var.

Angela Cenci-Nilsson har redan tidigare i år fått mycket uppmärksamhet för sin forskning. Hon har fått två stora anslag från den amerikanska stiftelsen Michael J Fox Foundation, en av världens största bidragsgivare till forskningen om denna sjukdom.
Det område Angela Cenci-Nilsson arbetar med är dyskinesi, ofrivilliga rörelser, vid Parkinson och andra liknande neurologiska sjukdomar. Dyskinesierna vid Parkinson är en sorts stora och flaxiga rörelser som inte beror på sjukdomen i sig utan är en biverkning av medicineringen med läkemedlet L-dopa. Även celltransplantationer till hjärnan , som setts som en möjlig framtida bot för sjukdomen, har i vissa försök gett upphov till dyskinesier.
– För tio år sedan var det få som riktigt förstod problemets vidd. Men nu inser man att ingen behandling mot Parkinsons sjukdom blir framgångsrik om den ger dessa besvärliga ryckningar som en bieffekt, säger Angela Cenci-Nilsson.
Den nyblivna fernströmpristagaren är ursprungligen från Italien men flyttade till Lund i slutet av 1980-talet. Parkinsonforskningen hade då hunnit bli en lundaspecialitet och Angela Cenci-Nilsson, som var verksam som neurolog, hade hört talas om detta arbete.
De lokala Fernströmpriserna går till sex eller fler pristagare per år (priset kan delas) och har delats ut sedan 1979. Under dessa år har hittills bara 13 kvinnor fått priser, varav två i Lund. Det här året är dock jämställdheten god: priserna går till tre kvinnor och tre män. De kommer att delas ut i samband med Forskningens Dag i Lund den 3 november, och ett Fernströmseminarium med samtliga pristagare ges den 4 november kl 10-12 på Universitetssjukhuset.

Angela Cenci-Nilsson träffas på tel 046-222 05 55, angela.cenci_nilsson@mphy.lu.se.

Nedladdningsbara bilder finns att hämta på http://www.lu.se/info/fernstrom/cenci-nilsson/bilder.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera