Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 oktober 2003

Dygdigt personalansvar en god grund för framgångsrik verksamhet

Chefer är tilldelade ett personalansvar, men hur utövar de sitt ansvar? För att bli en bra chef räcker det inte att åläggas eller tillskrivas ett ansvar för personalen. Chefen måste också ikläda sig ett ansvar i relation till medarbetarna. De chefer som gör detta, tar sitt ansvar kontinuerligt och handlar ofta förebyggande. De har därmed utvecklat dygder, dvs en slags karaktärsdrag, som skapar självständiga chefer som tar ansvar för såväl personal som andra arbetsuppgifter. Detta visar Freddy Hällsten på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i sin doktorsavhandling.

Många chefer har svårt att ikläda sig ansvar. De nöjer sig ofta med att vara ålagda eller tillskrivna ett ansvar som omfattar vissa arbetsuppgifter. När det händer saker som inte har kunnat specificeras – de står inte med i befattningsbeskrivningen, i andra dokument eller har meddelats muntligt – måste de här cheferna göra “brandkårsutryckningar”, dvs i efterhand reda ut t ex samarbetsproblem och utbrändhet.

De chefer som istället ikläder sig ansvar, ställs inte lika ofta inför oväntade saker. När detta händer, har de en helt annan beredskap att hantera problemen. De har nämligen haft modet att i ett tidigt skede möta medarbetarna och deras problem. De har reflekterat kring tidigare händelser och därmed lärt sig av sina erfarenheter. Genom detta har de utvecklat dygder som kännetecknar individen och hjälper henne att hantera arbetets vardag.

I sin avhandling har Freddy Hällsten utifrån etiska teorier undersökt hur gruppchefer på en konstruktionsenhet inom Volvo Personvagnar agerar när de utövar personalansvar. En av de viktigaste dygderna var chefernas förmåga att kunna kombinera intresse för såväl individens välmående som dennes tekniska göranden. Andra viktiga dygder var lyhördhet, omtanke, uthållighet och mod.

– Dygdiga chefer är bra för cheferna själva, för medarbetarna och för verksamheten i stort, säger Freddy Hällsten. Det går inte att med regler och plikter, nyttokriterier och effektivitetsmått, ersätta det dygdiga handlande som utgör grund för en långsiktigt framgångsrik verksamhet. Det visste Aristoteles redan 300 f Kr. Det är dags att åter ta tillvara detta gamla kunskapsarv.

Tid för disputation: fredag 24 oktober kl 13.00
Plats: Volvo-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Freddy Hällsten
Avhandlingens titel: “Det dygdiga personalansvaret – Om chefers ansvarstagande för personal utifrån etiska perspektiv”
Välkommen!
För ytterligare information kontakta: Freddy Hällsten, telefon 031-773 1508, e-post freddy.hallsten@handels.gu.se

Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Rektors kansli
Box 600, 405 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247
Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera