Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2003

Nya statistiska metoder för att analysera hormonbrist hos barn

Catrin Bergkvist, som inom kort disputerar i matematisk statistik vid Göteborgs universitet, har utvecklat nya statistiska metoder för analys av hur hormonella pulser fluktuerar över dygnet. Ett barns längd styrs av ett tillväxthormon som kallas GH. Detta hormon påverkar en mängd olika faktorer i kroppen. Saknar man detta så blir inte barnet bara kort, utan också tjock och risken för diabetes ökar.

För att kunna hjälpa dessa barn på ett effektivt sätt behöver mängden tillväxthormon som fluktuerar i kroppen över dygnet analyseras. Med hjälp av Catrin Bergkvists nya metoder är det möjligt att fastslå när på dygnet GH är som mest intensivt. Metoderna gör det också möjligt att beräkna ett konfidensintervall för denna period. Catrin Bergkvist har även utvecklat en metod för att beskriva hur en enskild GH-puls ser ut.

Det som är utmärkande i datamaterialet är de starka variationer som finns både inom individen och mellan individer. I avhandlingen har Catrin Bergkvist studerat dataserier hos 50 barn med en koncentration av GH i blodet.

Catrin Bergkvist, Matematiska vetenskap, disputerar för att avläggand av filosofie doktorsexamen i matematisk statistik vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Circular Data Analysis of Repeated Measurements – Inspired by Growth Hormone Data”. Disputationen äger rum fredag 31 oktober 2003 kl 13.15 i hörsalen, Matematiskt centrum, Eklandagatan 86, Göteborg

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/catrin_bergkvist.shtml

Catrin Bergkvist
Karlstads universitet
Institutionen för informationsteknologi
Telefon: 054- 700 16 72
E-post: Catrin.Bergkvist@kau.se

Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera