Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 oktober 2003

Näspolyper mer vanligt hos män och astmatiker

Nästan tre procent av befolkningen har näspolyper. Mest drabbade är män och astmatiker. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

För första gången i Sverige har en befolkningsbaserad populationsundersökning genomförts för att fastställa förekomsten av näspolyper. Studien, som genomfördes vid öron, näs- och halskliniken vid Kärnsjukhuset i Skövde, omfattade 1 387 slumpmässigt utvalda vuxna. De undersöktes i näsan, lukttestades och fick luftflödet genom näsan mätt. De fick också svara på frågor om symtom från näsan och de nedre luftvägarna samt genomgå en undersökning om sin livskvalitet.

Resultaten visar att 2,7 procent av de undersökta hade polyper i näsan samt att män och astmatiker drabbas i större utsträckning än andra. Näspolyper förekommer tre gånger så ofta hos män och fem gånger så ofta hos astmatiker än de gör hos befolkningen i övrigt.

De undersökta med polyper i näsan hade symtom från de nedre luftvägarna i lika stor uträckning som patienter med behandlingskrävande näspolyper. Det visade sig också att livskvaliteten vad gäller fysisk prestationsförmåga hos de drabbade var lägre jämfört med normalsvenskens.

Inom ramen för studien har ett nytt graderingssystem utvecklats. Systemet gör det möjligt att mäta polypernas storlek med fiberendoskopisk teknik och datoriserad beräkning. Det nya graderingssystemet är mer känsligt än de system som finns idag och kan därför tidigt avslöja små förändringar i polypens storlek.

Kunskapen om förekomsten av näspolyper och framtagningen av ett nytt graderingssystem har betydelse för framtida forskning samt planering och genomförande av läkemedelsstudier.

För mer information kontakta:

Leg läkare Leif Johansson, telefon, arbete: 0500-43 10 00, telefon, hem: 0503-131 36, mobiltelefon: 070-628 92 48, e-post: leif.e.johansson@vgregion.se

Handledare:

Docent Mats Bende, telefon: 0500-43 10 00, e-post: mats.bende@vgregion.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för särskilda specialiteter, avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar

Avhandlingens titel: Nasal Polyps. A Clinical Study of Endoscopic Score Systems and Epidemiology

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69

mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera