Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 oktober 2003

Morgondagens affärsmöjligheter i Asien diskuteras i Stockholm

Den 22-25 oktober möts ett 80-tal deltagare och forskare från ett 15-tal länder i Stockholm och Kräftriket. Då hålls den tjugonde årliga EAMSA-konferensen, Euro-Asia Management Studies Association.

EAMSA koncentrerar sig på frågor viktiga för dagens och morgondagens företagsledare. De flesta andra liknande organisationer fokuserar på nationalekonomi och statsvetenskap.
En halvdag den 22 oktober är vikt specifikt för näringslivet. Några av världens främsta forskare inom Asian Business diskuterar med erfarna ledare från svenskt näringsliv om möjligheterna i det asiatiska affärslandskapet. Bland frågeställningarna är: Vilka strategier kommer de asiatiska företagen att utveckla, nationellt och internationellt? Hur påverkas världskonkurrensen av det smarta asiatiska teknologiutnyttjandet? Vilken strategi ska svenska företag välja; satsa på nya EU-länderna eller på Asien? Talare är professorerna Gordon Redding från INSEAD, Hafiz Mirza från Bradford University, Harukiyo Hasegawa från University of Sheffield och Fred Robbins från University of Adelaide.
Under den akademiska delen av konferensen presenterar ett 40-tal forskare från ett 15-tal länder sina forskningsresultat inom följande teman: Corporate Response to Globalisation, Nations and Culture, Chinese Business, New Market Entry och Lessons for Europe. Aktuella titlar inom respektive tema är bland andra: “Utvecklingen bland Kinas privata entreprenörer”, “Kinesiska företags framgångsrika internationalisering – modell Haier”, “Framgångsfaktorer vid förhandling med Kina”, “Statligt inflytande på iranska företags interaktion med utländska företag”, “Kinas förändrade syn på industriella processer”, “Export orienterad tillväxt i Östasien”, “Hur fungerar helägda utländska dotterföretag i Kina?”, “Vad kan japanska banker lära av den svenska bankkrisen på 90-talet?”, “Utländska direkta investeringars påverkan på utvecklingen i ASEAN”.

Årets EAMSA konferens arrangeras av professor Sten Söderman, Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. För ytterligare information: www.fek.su.se/aktuellt/eamsa2003global.htm, sod@fek.su.se eller 0708-724824. Konferensen hålls den 22-25 oktober i Wallenbergsalen, hus 3 i Kräftriket (Roslagsv 101) i Stockholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera