Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 oktober 2003

Emilie Flygare-Carléns författarskap i nytt ljus

I avhandlingen Emancipationens gränser tecknar Maria Löfgren, Umeå universitet, en ny bild av Flygare-Carléns 1840-talsromaner, där de ses som delaktiga i ett samhällskritiskt och kvinnoemancipatoriskt sammanhang.

Emilie Flygare-Carlén (1807-92) var en av 1800-talets mest lästa romanförfattare och många av hennes böcker som skärgårdsromanerna Rosen på Tistelön (1842) och Ett köpmanshus i skärgården (1860) har levt vidare in i vår tid. Flygare-Carléns romaner har även varit internationellt gångbara och finns översatta till en mängd olika språk. Men även om många har läst och uppskattat Flygare-Carlén så är hennes plats i den gängse litteraturhistorien ytterst marginell, omdömena nedlåtande och kritiken inriktad på person snarare än verk.

Med textnära analyser inriktade på genus och genre visar Maria Löfgren, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, hur Flygare-Carléns romaner synliggör begränsningar för kvinnan i samhället, men också möjliga utvägar – som mer jämlika äktenskap och ökat kvinnligt inflytande. Emilie Flygare-Carlén diskuteras mot bakgrund av ett antal samtida kollegor, Fredrika Bremer, C. J. L. Almqvist och George Sand, som i likhet med Flygare-Carlén var upptagna med att bearbeta och diskutera relationen mellan könen. I avhandlingen visas också hur melodramatisk och intrigmättad estetik, inspirerad av Alexandre Dumas, Victor Hugo och Eugène Sue, används i Flygare-Carléns senare 1840-talsverk för att fördjupa prövningen av kvinnans ställning i ett modernt sammanhang.

Samtalet om kön ringas in med hjälp av fyra centrala motiv i Flygare-Carléns författarskap; kärlek, samhälle, identitet och äktenskap. Romaner som berörs är Kyrkoinvigningen i Hammarby (1840-41), Rosen på Tistelön, Ett år (1846), En natt vid Bullar-sjön (1847), En nyckfull qvinna (1848-49) samt den i sin tid skandalomsusade Ett rykte (1850).

Fredagen den 31 oktober försvarar Maria Löfgren, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Emancipationens gränser: Emilie Flygare-Carléns 1840-talsromaner och kvinnans ställning.
Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal E.
Fakultetsopponent är Professor em. Birgitta Holm, Uppsala universitet

Kontaktinformation
Maria Löfgren (f. 1976) är uppvuxen i Holmsund, utanför Umeå. Hon kan nås på:

Tel: 090-786 65 89 (arbete), 090-12 49 91 (hem), 070-3649121 (mobil)
E-post: maria.lofgren@littvet.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera