Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 oktober 2003

Kommittologi – delegering av lagstiftningsmakt i EU och kommittésystemet

Hur kommittologisystemet vuxit fram som ett sätt för EU:s regeringar att samarbeta trots att de ofta inte kan komma överens visar Carl Fredrik Bergström i sin avhandling vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Avhandlingen handlar om den växande mängd lagstiftning som antas av EU-kommissionen i samarbete med nationella myndigheter inom ramen för det så kallade kommittologisystemet. Den uppmärksammar att kommissionen allt ivrigare protesterat mot kommittologisystemet och framförallt att Europaparlamentet gjort det till en av sina främsta stridsfrågor. Motsättningarna pekar på konstitutionella och demokratiska problem men även praktiska. Avhandlingen avslutas med en redogörelse för de långtgående förslag som lagts fram av EU:s framtidskonvent och en diskussion om vad dessa kan förväntas leda till i den pågående regeringskonferensen.

Carl Fredrik Bergström arbetar som forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Hans nya forskningsprojekt blir en uppföljning av framtidskonventets förslag till EU-konstitution med fokus på frågor om institutionell maktbalans.

Disputationen äger rum tisdagen den 14 oktober kl. 10.00-14.00 i Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati. Opponent är Professor Gráinne de Búrca, European University Institute, Florens.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se
Carl-Fredrik Bergström nås på tfn 08-16 46 07 eller e-post: carl-fredrik.bergstrom@sieps.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera