Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2003

Doktor på samlat ramverk för H-oändliga regulatorer

Nu finns ett samlat ramverk för att ta fram så kallade H-oändliga regulatorer. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling i reglerteknik framlagd av Anna-Karin Christiansson från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Reglerteknik kan beskrivas som “återkoppling” i tekniska system. Det gäller att styra olika processer för att till exempel snabba upp, stabilisera eller göra ett systems beteende noggrannare för att få en jämnare kvalitet och en bättre miljö.

H-oändlighet är ett begrepp hämtat från matematiken. Ur reglerteknikerns synvinkel har metoden huvudsakligen fördelarna av att ge multivariabel, optimal och robust reglering. Anna-Karin Christiansson har till stora delar arbetat med olika teoretiska, matematiska modeller som hon sedan testat på en jetmotormodell på Volvo Aero Corporation. Med sitt arbete har hon kunnat visa att såväl tidskontinuerlig, tidsdiskret som samplad H-oändligehtsreglering kan beskrivas på ett generellt sätt.

– Mina studier visar dessutom hur man tar fram en regulator som någorlunda enkelt kan kodas i en dator, säger Anna-Karin.

Fler kvinnliga tekniker och ny forskargrupp
Anna-Karin var en av HTU:s första forskarstuderande. Att nå fram till doktorsexamen har tagit sin tid, delvis därför att forskarstudierna bedrivits på deltid parallellt med lärararbetet, men delvis också därför att hon är så engagerad i så mycket annat. Bland annat har hon jobbat aktivt för att locka fler kvinnor att utbilda sig inom teknik, samt att stötta dem som redan valt den tekniska banan.

– Produkterna blir bättre om det finns både manliga och kvinnliga ingenjörer, säger hon. Dessutom blir arbetet roligare. Vi ingenjörer måste överhuvudtaget bli bättre på att synliggöra vad vi gör, så att fler får upp ögonen för teknik. Fler ingenjörer behövs alltid, oavsett vad arbetsmarknadsprognoserna säger det ena eller andra året.
Nu driver hennes engagemang in henne på nya spår. För närvarande håller hon nämligen tillsammans med kolleger på HTU på att bygga upp en ny forskargrupp vid högskolan med inriktning mot mekatronik i industriella tillämpningar.

– Efter att under många år ha forskat på egen hand ser jag fram emot att jobba mer med andra. Redan nästa år kan vi ha startat ny forskning vid HTU i mångmiljonklassen.

Fotnot
Anna-Karin Christiansson, som är universitetsadjunkt i elektroteknik har lagt fram sin avhandling: “A Unified Framework for Mixed Continuous/Discrete-time H-infinity Control” vid Chalmers tekniska högskola.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Anna-Karin Christiansson, tel 0520 – 47 50 47, anna-karin.christiansson@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera