Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2003

Barns erfarenheter av Internet skapar nya sätt att se på lärande

Vad betyder det att växa upp i en tid där det är lika naturligt att chatta som att träffas ansikte mot ansikte? Hur påverkas barns självuppfattning och villkor av att agera på Internets sociala arenor?

För de barn och unga som växer upp idag, tillhör datorer, mobiltelefoner och Internet vardagen. Det är naturliga och självklara fenomen som finns och alltid har funnits i
deras liv.

I boken “barn@com – att växa upp i det nya mediasamhället” av Patrik Hernwall vid pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet flätas barns berättelser om sin egen tid och sitt eget bruk av datorer samman med teoretiska reflektioner. Boken ger en fördjupad förståelse både för barns villkor och för de snabba förändringar som sker i ett postmodernt informationssamhälle.

Patrik Hernwall har erfarenheter från utvecklingsprojekt i skolmiljö där tekniken varit en central beståndsdel. Skolans utmaning ligger i att utveckla pedagogiken och finna relevanta användningsområden för informations- och kommunikationstekniken.

Boken vänder sig inte enbart till pedagoger med intresse för barns villkor, utan erbjuder intressant läsning för alla som är intresserade av hur människans villkor förändras med tillgången till en alltmer avancerad och utbredd teknik.

Patrik Hernwall är lektor och forskare vid utbildningsprogrammet “Multimedia pedagogik-teknik”, vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

För ytterligare information, kontakta Patrik Hernwall, 0708-37 88 28, eller HLS Förlag, Marie-Anne Colliander, 08-737 56 65.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera