Tema

Stress påverkar vår upplevelse av alkohol

Stress gör att människor konsumerar mer alkohol. Stress ökar också den subjektiva upplevelsen av att alkohol har en lugnande effekt.

Fil dr Anna Söderpalm, verksam vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin, har intresserat sig för hur människors konsumtionsmönster och upplevelse av alkohol skiljer sig åt beroende på hur höga nivåer av stresshormonet kortisol de har i kroppen. För att studera detta närmare har hon genomfört fyra test på två grupper frivilliga personer i åldrarna 21-35 år.

Efter att ha genomgått en övning som gjorde att nivåerna av stresshormonet kortisol ökade fick den ena gruppen dricka alkohol medan den andra gruppen fick placebodryck (i detta fall juice). Undersökningsgrupperna fick sedan dricka alkohol respektive placebodryck när deras kortisolnivåer var normala.

Resultaten visade att försökspersonerna upplevde att alkoholen hade en kraftigare lugnande effekt när de var stressade än när de var ostressade. Det visade sig också att stressen gjorde att försökspersonerna drack mer både av alkohol och av placebodryck.

– Studierna har en potentiell möjlighet att i framtiden kunna förebygga missbruk och behandla missbrukare genom att man får en djupare förståelse för vilken roll stress spelar i användandet av alkohol, säger Anna Söderpalm.

För mer information kontakta:

Fil dr Anna Söderpalm, mobiltelefon: 0734-21 48 48, e-post: anna.soderpalm@neuro.gu.se

Webbplats: http://www.nhv.se/nar/

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Stress påverkar vår upplevelse av alkohol

 lästid ~ 1 min