Tema

Ledgångsreumatism: Riskyrken identifierade

Män som har arbetat med asfalt, vibrerande verktyg och stendamm är överrepresenterade bland patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Samma sak gäller dem som har druckit vatten från egen brunn. Bland kvinnor verkar frisör vara ett riskyrke.

Det visar en epidemiologisk studie vid Linköpings universitet, baserad på en enkät bland 700 personer som drabbats av sjukdomen. De har jämförts med en kontrollgrupp på 2 200 friska personer som fått samma
frågeformulär.

Resultaten redovisas i en doktorsavhandling vid avdelningen för yrkes- och miljömedicin. Författare är Åsa Reckner Olsson, läkare på reumakliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Närmare en procent av Sveriges befolkning lider av ledgångsreumatism. Sjukdomens orsaker är ännu inte klarlagda. Störningar i immunsystemet och ärftliga faktorer finns med i bilden, men också miljöfaktorer antas spela en roll. Epidemiologiska studier – där man tittar på patienters yrkesbakgrund, boende och livsstil – är ett sätt att söka sådana bakomliggande orsaker.

En del av resultaten i Åsa Reckner Olssons arbete verifierar tidigare kända riskfaktorer som exponering för mineraldamm, jordbruksarbete och rökning.

– Vibrationer, arbete med asfalt och dricksvatten från egen brunn är däremot helt nya fynd, säger handledaren Gun Wingren, docent i yrkes- och miljömedicin.

Bland de män som exponerats för asfalt var sambandet med
ledgångsreumatism extra tydligt. Asfaltsläggare utsätts för många giftiga gaser, vibrationer och stark värme. Liksom för de andra konstaterade riskfaktorerna återstår dock att klarlägga vilken roll de spelar när sjukdomen bryter ut.

Avhandlingen heter ”Occupational and environmental aspects of the aetiology och rheumatoid arthritis”.

Kontaktinformation
Åsa Reckner Olsson: 013-224664,asa.reckner.olsson@lio.se
Gun Wingren: 013-221459, gunwi@ymk.liu.se

Ledgångsreumatism: Riskyrken identifierade

 lästid ~ 1 min