Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2003

Lärarutbildningens arbetssätt påverkar förskollärare

Att arbetssätten under utbildningen har påverkat många förskollärare i deras arbete med barnen medan lärarutbildningens specifika ämnesinnehåll inte avsatt några djupare spår hos förskollärarna visar Inger Hensvold i sin doktorsavhandling vid Stockholms universitet.

Resultatet visar att förskollärarna har en stor tilltro till barnen och deras förmågor. De betonar vikten av att utgå från barns livsvärld och att barn lär genom egen aktivitet och oftast i ett socialt sammanhang. De menar att utbildningen har grundlagt denna barnsyn. Förskollärarnas pedagogiska intentioner inbegriper social kunskap och färdighetsträning, kompenserande motiveringar samt tänkande och problemlösning.

Spåren av lärarutbildningen visar sig som en personlig och professionell utveckling utifrån arbetet i de så kallade basgrupperna under utbildningen. Utbildningens arbetssätt och innehåll har skapat nya tankemönster. Att arbeta utifrån en problemorienterad uppläggning under studietiden lyfts fram som en grund för ett problemorienterat arbetssätt med barnen. Flera menar att det har tagit tid innan kunskaperna från utbildningen har “slagit rot”.

Studien bygger på intervjuer med 15 unga förskollärare i storstadsmiljöer fyra år efter examen. Den teoretiska utgångspunkten är fenomenologisk. Syftet är att beskriva förskollärarnas livsvärld i relation till både lärarutbildningen och arbetet med barnen.

Inger Hensvold är universitetslektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och har arbetat med lärarutbildning under större delen av sitt yrkesliv.

Doktorsavhandlingens titel: Fyra år efter examen. Hur förskollärare erfar pedagogiskt arbete och lärarutbildningens spår

Disputationen äger rum: fredag den 17 oktober kl. 10.00 i Dahlströmssalen, hus D, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24-30. Opponent: professor Marita Lindahl, Åbo Akademi i Jakobstad, Finland

Inger Hensvold kan nås på 08-511 777 71 eller 08-737 59 19.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera