Tema

Clinical Research Centre i Malmö grundläggs

Universitetet vill ta att tydligt steg in på Universitetssjukhuset MAS. Region Skåne å sin sida vill kunna dra klinisk nytta av den moderna cell- och molekylärbiologiska forskningen. Båda parter hoppas ha mycket att vinna på den kommande nya enheten CRC, Clinical Research Centre i Malmö, som ska samla experimentell och klinisk forskning, forskarutbildning och grundutbildning under ett tak.

Blodsjukdomar och diabetes är två områden där forskare från Malmö gjort sig internationellt kända. Den forskningen ska inrymmas i CRC, liksom forskning om andra viktiga sjukdomar som åderförfettning, cancer och fetma. Det ska finnas en särskild patientmottagning vid CRC för personer som deltar i olika sådana studier.

I CRC-projektet ingår fem byggnader. Etapp 1, som kostar 380 miljoner kr och omfattar tre nya byggnader för grundutbildning, bibliotek och laboratorier på sammanlagt 17 000 kvm, ska stå klar år 2005. En andra etapp är tänkt att innehålla renoveringen av två befintliga byggnader för samhällsmedicin, patientundersökningar och administration. Alla byggnader ska sammanbindas av ett inomhustorg med kafé, restaurang och reception.

CRC-bygget påbörjas officiellt med en ”första stenen läggs”-ceremoni måndagen den 13 oktober kl 15.30. Vid ceremonin kommer bl a Lunds universitets rektor Göran Bexell och Region Skånes regionråd Uno Aldegren att tala.

Clinical Research Centre i Malmö grundläggs

 lästid ~ 1 min