Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2003

Avhandling om säljägares ordförråd prisas

Ann-Catrine Edlund, lektor vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, har tilldelats Stiftelsen Uppsala universitets Umeå-pris till yngre forskare. Priset kommer att delas ut vid Umeå universitetets årshögtid den 8 november.

Edlund belyser i sin avhandling de bottniska säljägarnas begreppssystem. Avhandlingen omfattar såväl jägarnas ingående ekologiska kunskaper om säl och is som deras kulturella och sociala miljö. Bara det faktum att jägarna hade omkring 150 ord för säl säger en del om hur omfattade säljägarkulturens begreppssystem var.

Prisjuryns motivering: Ann-Catrine Edlunds avhandling, Sälen och Jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv, utgör ett värdefullt bidrag till övre Norrlands kulturhistoria. Genom att analysera de bottniska säljägarnas ordförråd utifrån kognitiv lingvistisk teori och kognitiv antropologi sätts säljägarnas språkbruk in i en kulturell kontext. Genom den språkvetenskapliga analysen avtäcks säljägarkulturens begreppssystem.

Prissumman är på 70 000 kronor. I en kommentar till priset säger Ann-Catrine Edlund:

– Jag är naturligtvis mycket glad över att min forskning uppmärksammas, och känner mig uppmuntrad inför mitt fortsatta arbete.

Hennes fortsatta forskning, som går under projektnamnet Ett rum för dagen: Tre självförsörjande kvinnors dagboksskrivande i norrländsk agrar miljö under tidigt 1900-tal, innebär en vidareutveckling av hennes forskarprofil och en orientering åt det genusteoretiska hållet.

Ann-Catrine Edlund disputerade år 2000. Ett pressmeddelande på avhandlingen finns på:
http://info2.adm.umu.se/Press/PressRelease.aspx?id=413

Avhandlingen har tidigare tilldelats Kungliga Gustav Adolfs Akademiens pris.

Kontaktinformation
Ann-Catrine Edlund nås på:
090-786 52 45
E-post: ann-catrine.edlund@nord.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera