Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2003

Vitklöver minskar behovet av gödsling

Under sensommaren och hösten, när åkrarna inte används för grödor med ekonomiskt värde, kan vissa växter utnyttjas för att förbättra jordegenskaperna. Göran Bergkvist vid SLU visar exempel på detta i sin avhandling.

En del kvävegödsling kan ersättas med gödslande växter. Klöver kan fixera kväve ur luften och vissa fleråriga gräs är bra på att fånga kväve i marken som annars kan förloras till vattendrag. För att dessa grödor ska hinna växa bra under en kort odlingssäsong, bör de sås in och växa som bottengrödor i någon av de ordinarie grödorna.

Tyvärr kan alltför kraftiga bottengrödor minska vårsädens avkastning. Göran Bergkvist har kringgått detta genom att fördröja insådden av bottengrödan senast till dess att vårsäden kommer upp. Efter att vårsäden har skördats, växer den kvarvarande bottengrödan vanligen till sig lika mycket, oavsett hur kraftig den är vid skörden. Det betyder att bottengrödans funktion som kvävesamlare efter skörden normalt inte påverkas.

Bergkvist har också visat att om små mängder vitklöver får ersätta en del gräsutsäde, ökar kväveinnehållet ytterligare i bottengrödan. Därmed blir mer kväve tillgängligt för efterföljande gröda. Detta sker utan att halterna av lösligt kväve i marken under höst och tidig vår ökar märkbart. Klövern kan bidra till att behovet av kvävegödsling till efterföljande gröda minskar.

Ett annat sätt att använda bottengrödan är att så in höstvetet i en befintlig klövergröda. Samma kvarlevande vitklövergröda kan utnyttjas under två eller flera år. Vitklövern bidrar då med fixerat kväve till vetet och minskar behovet av att bearbeta jorden.

Det är viktigt att konkurrensen mellan klövern och vetet inte är alltför kraftig under sen höst och tidig vår då höstvetet bildar sidoskott. Ett sätt att minska konkurrensen är att använda vitklöversorter som börjar växa senare på våren. Ett annat sätt är att bearbeta jorden lätt före sådd av höstvetet. Detta gör visserligen att mer ogräs kommer upp, men ogräsen kan kontrolleras genom att använda vissa typer av ogräsmedel som skonar klövern.

Agronom Göran Bergkvist vid institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, försvarar torsdagen den 9 oktober kl. 09.30 sin avhandling med titeln Perennial Clovers and Ryegrasses as Understorey Crops in Cereals. Opponent är professor Erik Steen Jensen, Risø National Laboratory, Roskilde, Danmark. Plats: sal K, Undervisningshuset, Ultuna, Uppsala

Kontaktinformation
Mer information: Goran.Bergkvist@evp.slu.se
Tel: 018-67 29 10

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera