Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2003

Hjärt-kärlfunktionen påverkar allvarligt vid njursjukdomar

Identifiering av störningar i den autonoma nervkontrollen av hjärt-kärlfunktionen och hjärtats repolarisation är viktig hos patienter med njursjukdomar. En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att intensifierad utredning och behandlingsstrategi hos riskindivider kan leda till förbättrad prognos för dessa patienter.

Patienter med njurframkallad blodtrycksförhöjning och kronisk njursvikt drabbas ibland även av störningar i den autonoma nervkontrollen av hjärt-kärlfunktionen. Dessa störningar, som är associerade med ökad benägenhet till oregelbundna hjärtslag, tros även kunna bidra till den höga dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med njursjukdomar.

Hos patienter med högt blodtryck och förträngning av njurartären ses dels en omställd autonom funktion av hjärtat, dels en störning i hjärtats repolarisation (ökad elektrisk instabilitet). Liknande störningar finns även hos dialyspatienter. Dessa fynd visar tydligt att det autonoma “riskmönstret” och störningar i hjärtats repolarisation är associerade med olika njursjukdomar och kan ha betydelse för utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och prognos hos dessa patienter.

Leg läkare Sinsia Gao, telefon: 031-342 14 43, e-post: sinsia.gao@klinfys.gu.se

Handledare:

Professor Peter Friberg, telefon: 031-342 15 96, e-post: fribergp@mednet.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, hjärt-kärlinstitutionen

Avhandlingens titel: Autonomic function and myocardial repolarisation – studies in renal diseases and in spinal cord injury

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera