Tema

För att nå ett rökfritt samhälle är det viktigt att förstå varför människor röker

För att lyckas med hälsofrämjande arbete vad gäller rökning är det viktigt att förstå hur individen själv uppfattar sitt rökbeteende och hur hon själv känner i relation till sina rökvanor. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

Ungdomar börjar röka av en mängd olika anledningar. Det kan bero på lågt självförtroende, nyfikenhet, kamrattryck, att familjemedlemmar röker och att det är lätt att få tag på cigaretter. Rökningen i sig används av många ungdomar som ett sätt att hantera sociala situationer, som ett medel att bli accepterade av kamrater och för att dölja osäkerhet. För många ungdomar är också rökning ett sätt att skapa sig en identitet. Beroendet som följer är inte enbart ett nikotinberoende utan lika mycket ett socialt beroende.

För att djupare förstå beteendet rökning har Margareta von Bothmer i sin avhandling analyserat beteendet utifrån Merleau-Pontys filosofi. Han menar att varje beteende har en mening och väljs för att det fungerar i samspel med omvärlden. Margareta von Bothmer anser därför att rökning måste ses i ett socialt sammanhang. Hon förklarar rökning som en vana med att rökningen blir en del av självbilden och identiteten. Det gör vanan svår att bryta eftersom det fanns en positiv mening i det ursprungliga beteendet.

För att hälsofrämjande arbete ska lyckas är det därför betydelsefullt att ta hänsyn till vilken funktion rökningen har för individen. Kunskapsöverföring är inte tillräckligt utan ett bredare perspektiv krävs för att se beteendet ur en social synvinkel. I det hälsofrämjande arbetet är det därför nödvändigt att se till vilja och känslor och inte bara fokusera på att förmedla kunskap om att rökning är farligt för hälsan.

För mer information kontakta:
Leg sjuksköterska/universitetsadjunkt Margareta von Bothmer, telefon: 035-16 74 19, hemtelefon: 035-12 97 93, mobiltelefon:073-680 92 63, e-post: margareta.von_bothmer@hos.hh.se

Handledare:
Professor Bengt Fridlund, telefon: 046-222 18 58, mobiltelefon: 070-262 18 58, e-post: bengt.fridlund@omv.lu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för samhällsmedicin, avdelningen för allmänmedicin

Avhandlingens titel: From a uni-dimensional to a multi-dimensional health promotion perspective – promoting a tobacco-free generation based on a motivational structure of behaviour
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
telefon: 031-773 38 69
mobiltelefon: 070-775 88 51
e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

För att nå ett rökfritt samhälle är det viktigt att förstå varför människor röker

 lästid ~ 2 min