Tema

Ätstörningar fräter bort tänderna

Ätstörningspatienter drabbas många gånger av omfattande tandskador som en följd av sin sjukdom. Att under flera år kräkas och efteråt borsta tänderna skadar emaljen kraftigt. Tandläkare ska nu bli bättre på att behandla patienter med ätstörningar varför Nationellt kunskapscentrum för ätstörningar (NÄT) inleder en ny unik satsning på tandvård tillsammans med Centrum för specialisttandvård i Örebro.

Övertandläkare Ann-Katrin Johansson ska kartlägga hur tandvården fungerar när det gäller patienter med ätstörningar i olika landsting och ett forskningsprojekt är påbörjat om patienters munhälsa samt prevention och behandling av tandskador i samnband med ätstörningar.

– Frätskador på tandens emalj kan vara ett av de första kliniska tecknen på en ätstörning, säger Ann-Katrin. Det medför ofta obehag i form av ilningar och värk, svårigheter att äta och utseendemässiga problem som i många fall resulterar i en omfattande och kostsam tandvård. Det är viktigt att upptäcka av dessa skador tidigt eftersom det möjliggör en begränsning av skadornas utveckling och symtom. Att upptäcka problemen på ett tidigt stadium ger också en bättre prognos för sjukdomen.

För ytterligare information kontakta Ann-Katrin Johansson på telefon 019-602 58 98

Ätstörningar fräter bort tänderna

 lästid ~ 1 min