Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2003

Säkerhet på sjukhus och kärnkraftverk

När stora olyckor händer på en arbetsplats inleds ofta jakten på en syndabock eller ett tekniskt fel. Resultatet kan bli en reprimand, en teknisk förändring eller en översyn av rutinerna. Men det är ingen långsiktig lösning. Kärnan i problemet är att stora system är alltför komplexa att hantera för enskilda människor.

Ett bättre sätt att bygga säkra organisationer är att ta reda på vilka faktorer som gör att allt flyter som det ska. Vincent Gauthereau vid Linköpings universitet har granskat två arbetsplatser där säkerheten sätts högt – ett svenskt kärnkraftverk och en vårdavdelning på ett sjukhus. I sin doktorsavhandling i kvalitetsteknik visar han att säkerhet byggs upp av praktisk erfarenhet snarare än teoretiska planer.

Målet om optimal säkerhet kan också komma i konflikt med målet om effektivitet och besparingar.

– Det finns en tendens att skära i resurser för säkerhetsåtgärder, om man inte direkt ser vinsten av sådana investeringar, säger Vincent Gauthereau.

På kärnkraftverket studerade han arbetet med en omstart efter underhåll, en kritisk procedur som lett till ett antal incidenter. Operatörerna i kontrollrummet har säkerheten som sin huvuduppgift och är övertygade om sin egen skicklighet – men inte ofelbara. De har en stark vilja till ytterligare förbättringar och intresserade av att få synpunkter från en utomstående.

Arbetet på ett kärnkraftverk präglas av de katastrofala konsekvenser som kan bli följden av ett misstag. Säkerhetstänkandet har hela tiden gått hand i hand med den tekniska utvecklingen. På ett sjukhus är det patientens säkerhet som står i fokus, men detta har först på senare år börjat genomsyra verksamheten på allvar.

På sjukhuset följde Vincent Gauthereau införandet av ett datorbaserat system för ordination och utdelning av läkemedel. Sjuksköterskan går sin runda bland patienterna med en handdator i stället för de traditionella journalbladen. Systemet har uppenbara fördelar, som att slippa svårlästa handstilar. Det bemöttes också positivt av personalen även om det fanns en oro för störningar i datanätverket.

– Förändringen kan dock vara mer komplex än själva överförandet från papper till datorskärm. För att bygga säkra system måste man skaffa sig en större överblick, säger Vincent Gauthereau.

Avhandlingen heter “Work Practice, Safety and Heedfulness -Studies of Organizational Reliability in Hospitals and Nuclear Power Plants”.

Kontaktinformation
Vincent Gauthereau, 013-282367, vinga@ikp.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera