Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2003

Egg-saver i hönshus klarar omeletten

En ståltråd som bromsar nyvärpta ägg när de rullar ut ur hönsburarna ner i äggrännan, ökar chanserna att äggen skall nå oskadade hela vägen fram till frukostbordet. Det visar agronom Helena Wall vid SLU, Uppsala i en avhandling på miljön i inredda hönsburar.

De flesta av världens hönor lever i konventionella burar och har därmed mycket begränsade möjligheter att utföra sina naturliga beteenden. För att förbättra levnadsförhållandena för värphönor i Sverige tillåts idag burar endast om de är inredda med sittpinne, rede och ströbad. Helena Wall har följt tre av de vanligaste värphönshybriderna och kartlagt deras beteenden och utnyttjande av faciliteterna i inredda burar.

Resultaten visar att sittpinnarna utnyttjades av 80-90 % av hönorna nattetid. Antalet besök i ströbadet varierade mellan individuella hönor och hade ingen inverkan på befjädring, hackskador eller fysiologisk stress. I försöken testades också om en skiljevägg med öppning skapade en flyktväg för utsatta hönor. Studien visade att hönsen ofta rörde sig mellan burens avdelningar, men inget tydde på att burar med skiljevägg var bättre ur djurskyddssynpunkt.

I en inredd bur värps så gott som alla ägg i redet. Äggen samlas upp på en liten yta framför redet istället för att som i en konventionell bur spridas längs hela burens längd. Risken är därför stor att äggen rullar in i varandra med hög fart och knäcks. Två åtgärder testades för att komma till rätta med knäckta ägg. Den ena var en så kallad egg-saver wire, som fångar upp ägget på väg ut ur redet. När wiren med jämna mellanrum lyfter, rullar ägget vidare ut i äggrännan med låg fart. Den andra var en ridå av plast som hängdes i redets utlopp och bromsade äggens fart ut i rännan. Båda åtgärderna reducerar kostnadseffektivt andelen skadade ägg till samma nivå som i konventionella burar.

I vissa fall skilde sig hybridernas utnyttjande av burens inredning. Dessa skillnader är intressanta och visar att hönors genetiska bakgrund har stor betydelse. Det är därför viktigt att flera olika hybrider jämförs när nya inhysningssystem utvecklas.

Agronom Helena Wall vid institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, försvarade fredagen den 19 september sin avhandling med titeln Laying Hens in Furnished Cages – use of Facilities, Exterior Egg Quality and Bird Health.

Kontaktinformation
Mer information: Helena.Wall@huv.slu.se
Tel: 018-67 45 75. Mob: 073-738 30 26.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera