Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 september 2003

Prestigefyllt pris till Chalmers-forskare

Mattias Marklund på Chalmers har fått ett prestigefyllt pris av International Center for Theoretical Physics, ITCP. Priset utgörs av en medalj som delas ut årligen till en yngre forskare för avgörande insatser inom fysik. Mattias Marklund har fått priset för sina banbrytande insatser inom gränsöverskridande fysik genom tillämpningar av allmän relativitetsteori och kvantelektrodynamik, samt för att ha ökat vår förståelse av komplexa plasmafenomen inom astrofysik.

Tillkännagivandet av pristagaren skedde vid den årligen återkommande konferensen, International Topical Conference on Plasma Physics (ITCPP), som hölls i september i Santorini i Grekland, inför de främsta forskarna inom plasmafysik.

– Det är första gången som någon vid Chalmers får detta internationellt erkända pris,. Jag är också inbjuden att vara öppningstalare vid nästa års ITCPP-möte den 12-16 juli i Trieste, Italien, där medaljen kommer att delas ut, säger en glad Mattias.

Mattias Marklund, född 1970, är bördig från Skellefteå, och disputerade i teoretisk fysik (inom allmän relativitetsteori) 1998 vid Umeå universitet. Efter disputationen arbetade Mattias, inom ett forskningsprojekt stött av Kungliga Vetenskapsakademien, vid universitetet i Kapstaden, en kontakt som fortfarande upprätthålls i och med att Mattias fungerar som koordinator för ett Sida-projekt. Sedan år 2000 är han anställd vid Chalmers tekniska högskola, där han arbetar som forskarassistent vid gruppen för ickelinjär elektrodynamik. Han forskar kring möjligheten att testa fundamentala fysikaliska teorier med hjälp av ickelinjära fenomen, det vill säga skeenden som återkopplas till sig själva och därmed också påverkar sin egen dynamik.

Kontaktinformation
Mer information
Mattias Marklind, Elektromagnetik, Chalmers
Tel: 031-772 10 00 (växel) eller 070-517 72 86
E-post:marklund@elmagn.chalmers.se

Bild 1: Mattias Marklund
http://www.elmagn.chalmers.se/elmagn/NLINgroup/staff_pic_list.html

Bild 2: Mattias Marklund (till vänster). gratuleras till priset av Robert Bingham, professor vid Rutherford Appleton Laboratory i England (mitten) och Padma K. Shukla, professor vid Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.
http://cluster.irfu.se/ks/pic/itcpp/itcpp22.jpg

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera