Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2003

Sårventilation med koldioxid – en ny metod som kan minska risker vid hjärtoperationer

Civilingenjör Mikael Persson vid Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur gasen koldioxid kan användas för att förhindra eller minska risken för komplikationer vid hjärtkirurgi.

Hjärtkirurgi genom en öppen bröstkorg är en omfattande operation, med inte bara ett stort operationssår utan också lång varaktighet. Operationssårets exponering mot omgivande luft innebär flera risker, som att luft kommer in i blodbanan, att såret blir infekterat eller att uttorkning ger ytskador och allvarliga sammanväxningar av hjärtvävnaden.

Civilingenjör Mikael Persson vid Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet, har i sin doktorsavhandling undersökt hur gasen koldioxid kan användas för att förhindra eller minska risken för komplikationer vid hjärtkirurgi. Han visar där hur man med hjälp av ett nytt patenterat instrument kan ventilera operationssåret så att en nära 100-procentig koldioxidhalt kan upprätthållas i såret under pågående operation. Därmed minskas bl a risken för att luft kommer in i hjärtat, vilken kan transporteras vidare till hjärtmuskeln och hjärnan och där orsaka funktionsrubbningar och skada.

Ett operationssår är också utsatt för risken att bli infekterat av luftburna bakterier. Genom kontinuerlig sårventilation med koldioxid, som är tyngre än luft, förhindras att luftburna bakterier faller ner i såret. Dessutom har koldioxid en bakteriehämmande effekt, vilket är en av anledningarna till att man ofta använder koldioxid inom livsmedelsindustrin vid förvaring av färska matvaror som t ex kött.

Koldioxidgas kan också fungera som bärare av antiseptiska medel, för att ytterligare minska infektionsrisken. Även lättantändliga medel som alkohol kan användas eftersom koldioxid samtidigt fungerar som ett brandskyddsmedel. Om koldioxiden istället befuktas med vatten kan risken för uttorkning av sårytorna minskas om inte helt elimineras.

Sårventilation är ett nytt koncept som kan komma att förbättra hjärtkirurgin såväl som annan kirurgi.

Avhandlingens titel:
Wound ventilation – a new concept for prevention of complications in cardiac surgery

Författare:
Mikael Persson, Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet,
tel. 070 372 3670 eller mail: m.persson@labmed.ki.se

Disputation:
Fredag 26 september 2003, kl. 9.00, Föreläsningssal C1-87, Huddinge Universitetssjukhus.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2003/91-7349-626-X/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera